Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Istotną zmianą proceduralną jest możliwość złożenia wniosku osobiście lub listem poleconym (podpis poświadcza notariusz) do dowolnego urzędu gminy (miasta) – nie obowiązuje już właściwość urzędu miejsca zamieszkania. Aktualnie w jednej bazie znajdują się przedsiębiorcy z całego kraju (podobnie jak w KRS), a nie tylko z obszaru jednej gminy, jak dotychczas. CEIDG w pełni będzie realizowała zasadę „jednego okienka” – wniosek składany do urzędu zastępuje wniosek do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego i naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawową formą składania wniosku jest wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - e-PUAP (e-administracja). Ponieważ e-PUAP jest narzędziem dopiero wdrażanym, nie zrezygnowano z tradycyjnego, papierowego, sposobu składania wniosków o wpis do Ewidencji w gminach.

Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępne są aktualne formularze, załączniki oraz instrukcje ich wypełnienia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:26.01.2012 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Sulimka
Data na dokumencie:26.01.2012
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:26.01.2012 14:02