Wymagane dokumenty: oferta złożona na druku według wzoru określonego w Uchwale Nr XIII.79.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Twardogóra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Organizacyjny – pok. nr 6

 

Termin załatwienia sprawy: wskazany w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji

 

Opłaty: brak

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII.79.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Twardogóra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Dodatkowe informacje: Oferty realizacji zadania mogą być złożone przez:

Kluby sportowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Twardogóra

 

Załączniki:

1) Druk oferty realizacji zadania.

2) Druk sprawozdania z wykorzystania dotacji

3) Uchwała Nr XIII.79.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Twardogóra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Twardogóra
Podmiot udostępniający informację:ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra
Informację opublikował:Wojciech Urbaniak
Data publikacji:05.09.2012 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Gargula
Data na dokumencie:05.09.2012
Informację aktualizował:Wojciech Urbaniak
Data aktualizacji:05.09.2012 14:17