Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze"


Dokumentacja przetargowa dostępna w załącznikach

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Wojciech Urbaniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2014 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.05.2014 08:50 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
07.05.2014 08:50 Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu
postępowania z dnia 06.05.2014 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
29.04.2014 15:13 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
29.04.2014 15:13 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
29.04.2014 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
18.04.2014 11:15 Edycja dokumentu (Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:13 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Ogłoszenie (bzp) z 18 kwietnia 2014 r. o
przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:
\\\\\\\\\\\\\\\"Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w
Twardogórze\\\\\\\\\\\\\\\"" na "Ogłoszenie (bzp) z 18
kwietnia 2014 r. o przetargu nieograniczonym na roboty
budowlane: Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w
Twardogórze"

(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:12 Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie z 18 kwietnia
2014 r. o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:
\\\"Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w
Twardogórze\\\"" na "Ogłoszenie z 18 kwietnia 2014 r. o
przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: Przebudowa
pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze"

(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:12 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Ogłoszenie z 18 kwietnia 2014 r. o
przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:
\\\"Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w
Twardogórze\\\"" na "Ogłoszenie z 18 kwietnia 2014 r. o
przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: \"Przebudowa
pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze\""

(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:11 Zmieniono tytuł załącznika z "Specyfikacje techniczne
wykonania i idbioru robót" na "Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót"

(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:10 Edycja dokumentu (Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:10 Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (doc)"

(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 11:10 Dodano załącznik "Specyfikacje techniczne wykonania i
idbioru robót"

(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 10:56 Dodano załącznik "Przedmiar robót - droga wojewódzka"
(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 10:56 Dodano załącznik "Przedmiar robót - drogi gminne"
(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 10:56 Dodano załącznik "Projekt docelowej organizacji ruchu"
(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 10:56 Dodano załącznik "Projekt tymczasowej organizacji ruchu"
(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 10:56 Dodano załącznik "Kosztorys ofertowy - droga wojewódzka"
(Wojciech Urbaniak)
18.04.2014 10:46 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Urbaniak)