Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu);
  • Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu)

Miejsce załatwienia
Referat Infrastruktury Technicznej
- pok. 23

Opłaty
  • 30zł – wydanie wypisu do 5 stron
  • 50zł – wydanie wypisu powyżej 5 stron
  • 20zł wydanie wyrysu (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie A4
  • 200zł – nie więcej niż

Uwaga: Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Termin załatwienia
14 dni

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

Podstawa prawna
  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz. 717)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (z 2006 r. DzU Nr 225 poz. 1635 ze zm. )

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.08.2008 19:58