Wymagane dokumenty
Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
 • wskazanie zezwolenia podlegającego wygaśnięciu,
 • przyczyna i data wygaśnięcia,
 • Załączniki do wniosku:
  – protokół z inwentaryzacji napojów alkoholowych


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

 • Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wynosi:
  – 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  – 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  – 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Samorządowego we Wrocławiu ,w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Podstawa prawna

 

 

 • art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zm./


Uwagi

 

 

 • Zezwolenie nie może być wydane na okres dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 • Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy to jest zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.08.2008 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:17.05.2016 11:28