Wymagane dokumenty
Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia.
 • Załączniki do wniosku:
  – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

 • Opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:
  – 525 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
  – 525 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  – 2100 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia
 • Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego
 • Opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
  – 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  – 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  – 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Podstawa prawna

 

 

 • art. 18¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231/


Uwagi

 

 

 • Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy to jest zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu organizacji przyjęć na terenie miasta i gminy Twardogóra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.08.2008 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:24.03.2020 08:53