Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

 

Wymagane dokumenty

 

  • Wniosek o zmianę treści wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
  • W przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, siedziby, adresu lub numeru w rejestrze przedsiębiorców – odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej z naniesionymi zmianami.
  • Jeśli zmiany pociągają za sobą zmiany w nr NIP i REGON – kserokopie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów.
  • Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

  • Opłaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007r.)

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 

 

  • Art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami)

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2008 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż