Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

 

Wymagane dokumenty

 

  • Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  • W przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, siedziby adresu lub nr w rejestrze przedsiębiorców - odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – odpis z rejestru przedsiębiorców).
  • Jeśli zmiana pociąga za sobą zmiany w nr NIP i REGON - kserokopie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów.
  • W przypadku zmiany pojazdu - urzędowo potwierdzona kserokopia dowodu rejestracyjnego.
  • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

  • Opłaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007r.)

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 

 

  • Art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami)

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2008 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż