Aktualizowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane dokumenty
 • Aktualizacja zostaje dokonana z urzędu

Miejsce załatwienia
Referat Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska - pok. 3

Sposób załatwienia sprawy
Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Wypowiedzenie na piśmie dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego z równoczesną ofertą nowej jej wysokości. Zawarcie ugody przed kolegium lub przed sądem.

Opłaty
 • Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. „h" ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Termin załatwienia
2 miesiące od wypowiedzenia opłaty

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 50-951 Wrocław Plac Powstańców
Warszawy 1 w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.
Od orzeczenia kolegium przysługuje sprzeciw . Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium.
Sprzeciw zastępuje pozew.

Uwagi
 • Złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zwalnia z obowiązku
  uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości.
 • Szczegółowych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Nieruchomościami i
  Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna
 • Art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
  z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aktualizowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2008 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż