Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120298 D relacji Olszówka - Trzy Chałupy wraz z przebudową zjazdów na posesje”

Dokumentacja przetargowa dostępna w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120298 D relacji Olszówka - Trzy Chałupy wraz z przebudową zjazdów na posesje”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Zbigniew Potyrała
Data na dokumencie:08.07.2015
Data publikacji:08.07.2015 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.08.2015 09:37 Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty z
31.07.2015 r."

(Wojciech Urbaniak)
24.07.2015 13:49 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
24.07.2015 13:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.07.2015 r. - załącznik graficzny cz.5:"

(Marcin Wrześniacki)
24.07.2015 13:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.07.2015 r. - załącznik graficzny cz.4:"

(Marcin Wrześniacki)
24.07.2015 13:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.07.2015 r. - załącznik graficzny cz.3:"

(Marcin Wrześniacki)
24.07.2015 13:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.07.2015 r. - załącznik graficzny cz.2:"

(Marcin Wrześniacki)
24.07.2015 13:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.07.2015 r. - załącznik graficzny cz.1:"

(Marcin Wrześniacki)
24.07.2015 13:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.07.2015 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
22.07.2015 14:10 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
22.07.2015 14:10 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
22.07.2015 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
17.07.2015 12:04 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
17.07.2015 12:04 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
16.07.2015 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
09.07.2015 12:20 Dodano załącznik " Zmiana treści SIWZ"
(Wojciech Urbaniak)
09.07.2015 12:20 Usunięto załącznik Zmiana treści SIWZ
(Wojciech Urbaniak)
09.07.2015 12:14 Dodano załącznik "Załączniki do SIWZ - wersja
edytowalna"

(Wojciech Urbaniak)
09.07.2015 12:14 Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
(Wojciech Urbaniak)
08.07.2015 12:52 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:52 Dodano załącznik "Treść ogłoszenia: "
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:51 Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:"

(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:51 Dodano załącznik "Projekt budowlany: "
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:50 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:50 Dodano załącznik "Projekt stałej organizacji ruchu:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:49 Dodano załącznik "Projekt tymczasowej organizacji ruchu:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:49 Dodano załącznik "Raport o oddziaływaniu na środowisko:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:48 Dodano załącznik "Badania geotechniczne:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:48 Dodano załącznik "Przedmiar robót:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:48 Dodano załącznik "Aktualizacja dokumentacji projektowej:"
(Marcin Wrześniacki)
08.07.2015 12:46 Utworzenie dokumentu. (Marcin Wrześniacki)