Rejestracja zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu.   

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego
  • najbliżsi krewni lub powinowaci

Opłaty:

  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003  

Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu  wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu.

Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu
  • pełnomocnictwo – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja zgonu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2015 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż