Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.),

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przedstawić dowód osobisty i złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym stan cywilny przyszłego małżonka. Jest również zobowiązana złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

O wydanie takiego zaświadczenia można zwrócić się do wybranego urzędu stanu cywilnego.

Uwagi:
Obywatele polscy zamieszkali za granicą mogą wystąpić o wydanie takiego zaświadczenia do konsula ( art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. – prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014,  poz. 1741 ze zm. )

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 38 zł – za wydanie zaświadczenia do zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003  

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie o możności zawarcia takiego małżeństwa zgodnie z prawem polskim. Zaświadczenie takie wydaje się na jego wniosek po złożeniu dokumentów wymaganych do zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Data publikacji:20.11.2015 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż