Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Opłaty:

  • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra: 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003  


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.

Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym urzędzie stanu cywilnego i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie 10 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika urzedu stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek
  • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej
  • dowód osobisty do wglądu (lub paszport)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o stanie cywilnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Data publikacji:20.11.2015 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż