Zmiana nazwiska po rozwodzie

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Opłaty:

  • za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra: 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003  

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Twardogórze zostanie zrealizowany od razu. Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego zostanie zrealizowany po otrzymaniu przez właściwy urząd stanu cywilnego niniejszego oświadczenia. .

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Dokument tożsamości do wglądu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana nazwiska po rozwodzie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Data publikacji:20.11.2015 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż