Zameldowanie na pobyt czasowy

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

  • bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
  • z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

  • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości Wzór formularza ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

Opłaty
Czynność zameldowania jest wolna od opłat
Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 11 czerwca 2015 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 z poźn. zm.).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt czasowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.12.2015
Data publikacji:04.12.2015 09:13