• Uchwała nr XII.121.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.110.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Twardogóra - pobierz
  • Uchwała nr XII.120.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2015. Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2016 - pobierz
  • Uchwała nr XI.110.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia wzoru formularzy w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Twardogóra - pobierz
  • Uchwała nr XI.109.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok - pobierz
  • Uchwała nr XI.108.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2016 - pobierz

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze nr XI.108.2015 z dnia 29 października 2015 roku stawki podatku od nieruchomości w roku 2016 pozostają na niezmienionym poziomie - pobierz.
W przyszłym roku zrezygnowaliśmy również z opłaty od posiadania psów, która do tej pory wynosiła 35 zł.
Informujemy również, że w 2016 roku stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pozostają na dotychczasowym poziomie (4,11 zł + VAT za 1 m3 wody oraz 4,58 zł + VAT za 1 m3 ścieków).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty w 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:07.12.2015 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:22.12.2015 09:24