Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE
POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2017 ROKU

Punkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, I piętro, pok.211 a. Prowadzony jest przez  adwokatów.
Godziny otwarcia
:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.12.00-16.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 - znajduje  się  w  Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą radcy  prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00

Punkt nr 3 – znajduje  się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9.Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„ Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia. Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 - znajduje się w Gminnym Ośrodku  Sportu i Rekreacji w Twardogórze, 56-416  Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy. Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Uwaga!
W związku z remontem  budynku Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Twardogórze  punkt nr 4  nieodpłatnej pomocy prawnej został  czasowo przeniesiony  do budynku  świetlicy  środowiskowej "Harcówka" przy ul. Jagiełły 10 w Twardogórze. Godziny  otwarcia punktu  pozostają bez zmian.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Ustawa z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1255 ze zm.) zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,|
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży ( pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością),
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy   społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.02.2016
Data publikacji:09.02.2016 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż