Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE

POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2018 ROKU

 

Punkt nr 1 - znajduje się w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, I piętro, pok.211 a. Prowadzony jest przez radców prawnych
Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8.00-12.00
wtorek w godz. 11.00-15.00
środa w godz. 8.00-12.00
czwartek w godz. 11.00-15.00
piątek w godz. 8.00-12.00

 

Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą adwokaci
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00

 

Punkt nr 3 – znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9.Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„ Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

 

Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 2 , 56-416 Twardogóra. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry.
Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 12.00-16.00
wtorek w godz. 12.00-16.00
środa w godz. 12.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-12.00
piątek w godz. 8.00-12.00

 

Harmonogram pracy punktów oraz pozostałe informacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy www.bip.powiat-olesnicki.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna .

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kobiety w ciąży ( pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością)
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do
nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż. – dokument stwierdzający tożsamość;
2) posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
3) osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
4) kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
5) weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6) osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
7) kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.02.2016
Data publikacji:09.02.2016 09:53