Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty

 • wniosek do Burmistrza
 • załączniki do wniosku
 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 82 zł

Miejsce załatwienia sprawy

 • Referat Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pok. nr 3

Sposób załatwienia sprawy zgodnie z:

 • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856 z ze zm.)

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2013 r., Nr 77, poz. 687)

 • ustawą z dnia 16 listopada 2005 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Formularze

 • Wniosek dostępny w załączniku dokumentu.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 50-153 Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 • Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka.

 • Psa należy utrzymywać w takich warunkach ażeby nie stanowił zagrożenia dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.

 • Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra na pisemny wniosek osoby posiadającej psa tej rasy.

 • Właściciel psa rasy uznanej za agresywną, w ciągu 30 dni od dnia jego nabycia winien złożyć stosowny wniosek o uzyskanie zezwolenia.

 • Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny .

 • Rasy psów, na które należy uzyskać zezwolenie na hodowlę bądź utrzymywanie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2013 r., Nr 77, poz. 687):
  amerykański pit bull terrier

  pies z Majorki ( Perro de Presa Mallorquin)
  buldog amerykański
  dog argentyński

  pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
  tosa inu
  rottweiler

  akbash dog
  moskiewski stróżujący
  anatolian karabash
  owczarek kaukaski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2016 08:12