Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

  • Dokument potwierdzający zmianę sposobu korzystania z nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

  • Referat Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska – pok. nr 3

Sposób załatwienia sprawy

  • Zgodnie z art. 72 ust. 3  i art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami).

Formularze

  • Wniosek dostępny w załączniku dokumentu.

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 50-153 Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1 w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Od orzeczenia kolegium przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

Uwagi

  • Doręczenie wniosku o zmianę wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego ma obowiązywać nowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej.
  • W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2016 08:36