Termin złożenia wniosku

 • Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste niż ustawowy wraz z uzasadnieniem.

Miejsce załatwienia

 • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3.

Sposób załatwienia sprawy

 • Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami).

Formularze

 • Wniosek

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje

Uwagi

 • Termin przesunięcia opłaty nie może przekraczać danego roku kalendarzowego.

 • W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji:
  - załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII.29.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilonoprawych, przypadających Gminie Twardogóra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzieleni przedmiotowych ulg.
  - dokumenty związane z pomocą de minimis- w przypadku, gdy wniosek składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie innego terminu zapłaty (rozłożenia na raty) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:21.04.2016 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Kleinert
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:21.04.2016 09:46