Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste działek w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wymagane dokumenty

  • Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste działki w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejsce załatwienia

  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3.

Formularze

  • Wniosek dostępny w załączniku dokumentu.

Sposób załatwienia sprawy

  • Sprzedaż w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uwagi

  • W przypadku konieczności złożenia dodatkowych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany telefonicznie (o ile poda nr telefonu na wniosku) lub pisemnie do ich uzupełnienia.

  • Podpisanie aktu notarialnego- umowy sprzedaży nieruchomości przyległej lub umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego przy udziale notariusza i osób reprezentujących Gminę Twardogóra następuje w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy.

  • Koszty za sporządzenie umowy notarialnej oraz wpisu w księgach wieczystych, w tym koszty ustanowienia hipoteki ponosi kupujący.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste działek w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Jerzy Kleinert
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2016 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż