Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  • Dokument potwierdzający nabycie własności gospodarstwa rolnego lub umowa dzierżawy gruntów.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce załatwienia

  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3.

Sposób załatwienia sprawy

  • Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 ze zm.)
  • Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

Formularze

  • Formularz oświadczenia dostępny w załączniku dokumentu.

Opłaty

  • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Uwagi

  • Opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Twardogóra nr 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Jerzy Kleinert
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2016 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż