Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze"

Ogłoszenie o przetargu wraz z dokumentacją przetargową dostępne w załącznikach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Wojciech Urbaniak
Informację wytworzył:Aleksander Król
Data na dokumencie:30.12.2010
Data publikacji:30.12.2010 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.03.2011 14:34 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
18.03.2011 14:34 Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu
postępowania z dnia 16.03.2011 r.: "

(Marcin Wrześniacki)
24.01.2011 13:54 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
24.01.2011 13:54 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
24.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
21.01.2011 13:10 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
21.01.2011 13:10 Dodano załącznik "2 wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
21.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
21.01.2011 10:48 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
21.01.2011 10:48 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
21.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
19.01.2011 13:24 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
19.01.2011 13:24 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
19.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
19.01.2011 12:23 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
19.01.2011 12:23 Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (format DOC): "

(Marcin Wrześniacki)
18.01.2011 11:42 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
18.01.2011 11:41 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
18.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 15:23 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 15:23 Dodano załącznik "2 wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
17.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 14:56 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 14:55 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 14:55 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
14.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 14:55 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
17.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
17.01.2011 14:55 Dodano załącznik "Załącznik graficzny do wyjaśnień
SIWZ: "

(Marcin Wrześniacki)
14.01.2011 13:47 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
14.01.2011 13:47 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia
12.01.2011 r.:"

(Marcin Wrześniacki)
30.12.2010 15:48 Edycja dokumentu (Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:42 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
roboty budowlane
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\"Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul.
Lipowej w Twardogórze\\\" z dnia 30 grudnia 2010 r." na
"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane
Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej
w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2010 r."

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:40 Dodano załącznik "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:40 Dodano załącznik "RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"
(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:40 Dodano załącznik "PRZEDMIARY ROBÓT"
(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:40 Dodano załącznik "OPERAT WODNO-PRAWNY"
(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
roboty budowlane \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Przebudowa
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w
Twardogórze\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" z dnia 30
grudnia 2010 r." na "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na roboty budowlane \\\\\\\\\\\\\\\"Przebudowa Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze" z
dnia 30 grudnia 2010 r."

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY 3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW"
(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.8
WIZUALIZACJA PROCESÓW"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.7
BUDOWA AWARYJNEGO POLETKA DO OSADÓW, LIKWIDACJA
ISTNIEJĄCYCH POLETEK I POLETKA ODSĄCZAJĄCEGO"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.6
FUNDAMENT POD SILOS Z WAPNEM"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.5
PRZEBUDOWA I REMONT STACJI ZLEWCZEJ OSADÓW DOWOŻONYCH,
ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH, PIASKOWNIKA I KRATY"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.4
PRZEBUDOWA I REMONT BUD. PRZEPOMPOWNI, ZBIORNIKI CZERPANE
ŚCIEKÓW, OSADNIKI WTÓRNE, STUDZIENKA POMIAROWA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.3
KONSTRUKCJA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.2
KOMORY SITOPIASKOWNIKA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:24 Dodano załącznik "PROJEKTY. 2. PROJEKTY WYKONAWCZE. 2.1
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
roboty budowlane \\\"Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze\\\" z dnia 30
grudnia 2010 r." na "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na roboty budowlane \"Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze\" z dnia 30
grudnia 2010 r."

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.3 PROJEKT BUDOWLNY. PROJEKT
TECHNOLOGICZNO- PROCESOWY"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.2 PROJEKT BUDOWLANY.
UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.2 PROJEKT BUDOWLANY.
CZĘŚĆ SANITARNA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.2 PROJEKT BUDOWLANY.
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.2 PROJEKT BUDOWLANY.
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.2 PROJEKT BUDOWLANY.
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 15:07 Dodano załącznik "PROJEKTY. 1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 14:53 Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia"

(Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 14:52 Edycja dokumentu (Wojciech Urbaniak)
30.12.2010 14:43 Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
roboty budowlane "Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze" z 30 grudnia 2010
r.

(Wojciech Urbaniak)