Wojciech Urbaniak 24.09.2012 13:43

Zapytanie ofertowe na: Obsługę bankową budżetu Gminy Twardogóra w okresie od 15 października 2012 roku do 31 stycznia 2016 roku

­W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 14 000 euro w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze  zm.) Gmina Twardogóra prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn.:
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Twardogóra w okresie od 15 października 2012 roku do 31 stycznia 2016 roku”

Treść zapytania ofertowego (wraz z załącznikami) w formacie .doc i .pdf w załączeniu:
– treść zapytania ofertowego (wraz z załącznikami) w formacie .doc
– treść zapytania ofertowego (wraz z załącznikami) w formacie .pdf

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2012 13:07 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
29.11.2012 13:06 Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.11.2012 r.:" (Marcin Wrześniacki)
24.09.2012 13:58 Edycja dokumentu (Wojciech Urbaniak)
24.09.2012 13:43 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Urbaniak)