Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra
tel. 71 399 22 00, fax 71 31 58 142
www.twardogora.pl
ratusz@twardogora.pl

adres skrzynki podawczej (skrytki) na ePuap: /Urzadm/skrytka

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

NIP Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze: 911 17 77 363
NIP Gminy Twardogóra: 911 10 01 183
Identyfikator PEPPOL Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze:  9111777363
Identyfikator PEPPOL Gminy Twardogóra:  9111001183
REGON Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze: 000530666
REGON Gminy Twardogóra: 931934822

Rachunki bankowe:
Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003
(wpłaty od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; wpłaty z tytułu opłat: targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; wpłaty z tytułu: najmu lokali użytkowych, wieczystego użytkowania)

Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra
26 9584 1047 2005 0500 0592 0004
(wpłaty za udostępnienie danych osobowych)Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra
Indywidualny rachunek bankowy
dla wpłat z tytułu odpadów i podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu

 
adres redakcji Biuletynu Informacji Publicznej:
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra