Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2020 11:32 Urszula Debera - Specjalista pracy socjalnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:29 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:28 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:27 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:23 Agata Nikolin - Mrowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:19 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:18 Dorota Siemaszko - Babij - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:17 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:15 Zofia Jelonek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:14 Marta Baska - Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:12 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:12 Beata Pięta - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2019
19.08.2020 11:09 Wioletta Cijka - p.o. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2019
05.12.2019 10:37 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2018
05.12.2019 10:34 Urszula Debera - Specjalista pracy socjalnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2018
04.09.2019 10:12 Wioletta Cijka - p.o. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:59 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:57 Beata Pięta - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:53 Marta Baska - Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:50 Zofia Jelonek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:47 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:44 Dorota Siemaszko - Babij - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:42 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:34 Agata Nikolin - Mrowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 09:21 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 08:43 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 08:34 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
04.09.2019 08:20 Urszula Debera - Specjalista pracy socjalnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2018
10.01.2019 15:12 Wioletta Cijka - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
10.01.2019 15:07 Maria Susidko - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
31.08.2018 13:08 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:06 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:05 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:02 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:00 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:57 Dorota Siemaszko - Babij - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:55 Zofia Jelonek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:51 Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:50 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:48 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:48 Agata Barbara Nikolin - Mrowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:47 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:45 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
05.12.2017 11:12 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego
16.10.2017 09:59 Zofia Maria Jelonek - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.09.2017 r. na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu
16.10.2017 09:56 Agata Barbara Nikolin - Mrowicka - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.09.2017 r. na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim
16.10.2017 09:51 Dorota Siemaszko - Babij - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.09.2017 r. na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
16.10.2017 09:16 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:13 Renata Gąsior - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:10 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:07 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:00 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
24.07.2017 15:06 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:04 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:01 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 14:58 Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 15:20 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 15:03 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 14:55 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 14:51 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 14:35 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:58 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:49 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:41 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:29 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:24 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2016
07.03.2017 14:19 Renata Gąsior - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.02.2017 r. na stanowisku Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
07.03.2017 14:17 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.01.2017
20.01.2017 08:37 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016 w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika
20.01.2017 08:30 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016 w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika
20.12.2016 08:42 Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok
20.12.2016 08:27 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
20.12.2016 08:25 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
10.10.2016 13:40 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
10.10.2016 13:36 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora
10.10.2016 13:28 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
10.10.2016 13:17 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora
30.06.2016 13:19 Maria Susidko - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
30.06.2016 09:22 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 09:21 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:46 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:40 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:36 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:30 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:26 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:22 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:19 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:17 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:16 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:11 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:04 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
27.04.2016 07:49 Mirosława Glabas - oświadczenie majątkowe w związku z pełnieniem obowiązków kierownika SZPZOZ w Twardogórze z dniem 01.04.2016 r.
27.04.2016 07:29 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem z dniem 31.03.2016 r. pracy na stanowisku kierownika
10.03.2016 08:29 Monika Strzelecka - oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze
10.03.2016 08:24 Edward Tworkowski - oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją z funkcji prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze
26.01.2016 09:04 Edward Tworkowski - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowiska prezesa z dniem 01.01.2016 r.
26.01.2016 09:02 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora z dniem 01.01.2016 r.
26.01.2016 08:58 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.12.2015 r.
20.10.2015 10:58 Iwona Palko - oświadczenie majątkowe za rok 2015 w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze
22.09.2015 10:03 Anna Wrześniacka - oświadczenie majątkowe za rok 2015 w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze
16.07.2015 09:27 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:26 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:25 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:23 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:22 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:21 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:20 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:18 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:17 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:15 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:14 Anna Wrześniacka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:13 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:11 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014