Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2019 15:12 Wioletta Cijka - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
10.01.2019 15:07 Maria Susidko - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
31.08.2018 13:08 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:06 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:05 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:02 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 13:00 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:57 Dorota Siemaszko - Babij - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:55 Zofia Jelonek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:51 Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:50 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:48 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:48 Agata Barbara Nikolin - Mrowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:47 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:45 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2017
05.12.2017 11:12 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego
16.10.2017 09:59 Zofia Maria Jelonek - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.09.2017 r. na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu
16.10.2017 09:56 Agata Barbara Nikolin - Mrowicka - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.09.2017 r. na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim
16.10.2017 09:51 Dorota Siemaszko - Babij - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.09.2017 r. na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
16.10.2017 09:16 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:13 Renata Gąsior - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:10 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:07 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
16.10.2017 09:00 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.08.2017 r.
24.07.2017 15:06 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:04 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:01 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 14:58 Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 15:20 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 15:03 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 14:55 Monika Strzelecka - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 14:51 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 14:35 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:58 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:49 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:41 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:29 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
21.07.2017 13:24 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2016
07.03.2017 14:19 Renata Gąsior - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 01.02.2017 r. na stanowisku Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
07.03.2017 14:17 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.01.2017
20.01.2017 08:37 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016 w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika
20.01.2017 08:30 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2016 w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika
20.12.2016 08:42 Maria Susidko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra - korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok
20.12.2016 08:27 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
20.12.2016 08:25 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
10.10.2016 13:40 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
10.10.2016 13:36 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora
10.10.2016 13:28 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora
10.10.2016 13:17 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora
30.06.2016 13:19 Maria Susidko - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra
30.06.2016 09:22 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 09:21 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:46 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:40 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:36 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:30 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:26 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:22 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:19 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:17 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:16 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:11 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
29.06.2016 14:04 Iwona Palko - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2015
27.04.2016 07:49 Mirosława Glabas - oświadczenie majątkowe w związku z pełnieniem obowiązków kierownika SZPZOZ w Twardogórze z dniem 01.04.2016 r.
27.04.2016 07:29 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem z dniem 31.03.2016 r. pracy na stanowisku kierownika
10.03.2016 08:29 Monika Strzelecka - oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze
10.03.2016 08:24 Edward Tworkowski - oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją z funkcji prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze
26.01.2016 09:04 Edward Tworkowski - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowiska prezesa z dniem 01.01.2016 r.
26.01.2016 09:02 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora z dniem 01.01.2016 r.
26.01.2016 08:58 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora z dniem 31.12.2015 r.
20.10.2015 10:58 Iwona Palko - oświadczenie majątkowe za rok 2015 w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze
22.09.2015 10:03 Anna Wrześniacka - oświadczenie majątkowe za rok 2015 w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze
16.07.2015 09:27 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:26 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:25 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:23 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:22 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:21 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:20 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:18 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:17 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:15 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:14 Anna Wrześniacka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:13 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:11 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2014
07.10.2014 08:08 Paweł Olszański - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
07.10.2014 08:07 Anna Siwa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:15 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:13 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:10 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:09 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:06 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:04 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:01 Anna Wrześniacka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 11:00 Anna Siwa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 10:44 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 10:39 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 10:35 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 10:30 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 10:27 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2013
03.12.2013 10:50 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2012 - korekta
03.12.2013 10:49 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012 - korekta
16.07.2013 15:06 Urszula Debera - pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 15:04 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 15:03 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 15:00 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:58 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:56 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:53 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:52 Anna Siwa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:50 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:48 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:46 Anna Wrześniacka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2012
16.07.2013 14:44 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2012
12.03.2013 09:42 Marta Baska - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w/z z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza
12.10.2012 13:10 Edyta Pciak - Rogala - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w/z z zatrudnieniem z dniem 01.09.2012 r.
28.09.2012 12:03 Elżbieta Stępień - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe w/z z przejściem na emeryturę z dniem 31.08.2012 r.
05.07.2012 12:32 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 11:41 Urszula Debera - Pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 11:31 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 11:14 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespołe Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 11:08 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 10:52 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 10:02 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 09:58 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 09:52 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 09:50 Anna Wrześniacka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 09:27 Anna Siwa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 09:23 Elżbieta Stępień - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2011
12.07.2011 08:53 Magdalena Żerebecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:50 Renata Szmajek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:48 Jan Świerad - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:41 Elżbieta Stępień - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:36 Anna Siwa - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:33 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:31 Anna Wrześniacka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:28 Beata Pięta - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:25 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:21 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespołe Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
12.07.2011 08:18 Maria Lidia Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2010
03.01.2011 12:23 Waldemar Krąkowski - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2009
03.01.2011 12:21 Elżbieta Stępień - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2009
12.10.2010 12:11 Krystyna Bajcar - oświadczenie majątkowe w/z z przejściem na emeryturę z dniem 24.09.2010 r.
11.10.2010 09:22 Beata Pięta - oświadczenie majątkowe w/z z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra
12.07.2010 14:08 Waldemar Krąkowski - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2009
12.07.2010 14:00 Krystyna Bajcar - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2009
12.07.2010 13:59 Bożena Dżugaj - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2009
12.07.2010 13:58 Maria Lida Gerus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2009
12.07.2010 13:54 Mirosława Glabas - Kierownik w Samodzielnym Zespołe Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2009
12.07.2010 13:50 Alojzy Kulig - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - oświadczenie majątkowe za rok 2009

1 2 następna