Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2015 11:19 Formularze informacji / deklaracje
12.12.2012 13:37 Zarządzenie Nr 493.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad udostępnienia cennika na wynajem dla gminnych świetlic środowiskowych, szkolnych pomieszczeń i sal gimnastycznych, budynków i pomieszczeń administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.
13.01.2012 14:52 Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 wraz z formularzami informacji i deklaracjami
12.01.2012 11:51 Zarządzenie Nr 282.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat i cen za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze na 2012 rok.
12.01.2012 11:47 Zarządzenie Nr 281.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi mieszkaniowe, użytkowe i komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze na 2012.
12.01.2012 11:40 Zarządzenie Nr 214.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 października 2011 r. w sprawie: ustalenia bazowej stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz socjalnego, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Twardogóra na rok 2012.
30.12.2011 08:31 Uchwała nr XIV.86.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Twardogóra.
30.12.2011 08:44 Uchwała nr XIII.78.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
30.12.2011 08:30 Uchwała nr XIII.77.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
30.12.2011 08:49 Uchwała nr XII.73.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 października 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
30.12.2011 08:26 Uchwała nr XII.71.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 października 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012.