Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2013 08:47 Formularze informacji / deklaracje
11.01.2013 11:53 Uchwała nr XXI.147.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2013.
11.01.2013 11:50 Uchwała nr XXI.148.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
11.01.2013 11:43 Uchwała nr XXI.149.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
11.01.2013 11:35 Uchwała nr XXII.157.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11.01.2013 10:34 Uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
11.01.2013 09:46 Uchwała nr XXIII.177.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XI.61.2011 Rady Miejskiej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie.
11.01.2013 09:25 Zarządzenie Nr 493.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad udostępnienia cennika na wynajem dla gminnych świetlic środowiskowych, szkolnych pomieszczeń i sal gimnastycznych, budynków i pomieszczeń administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.
11.01.2013 09:05 Zarządzenie Nr 522.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat i cen za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze na rok 2013.
11.01.2013 08:53 Zarządzenie Nr 519.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi mieszkaniowe, użytkowe i komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze na rok 2013.