Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 12:59 GNO.6220.5.2014.KA.11 Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym
23.12.2014 09:24 GNO.6220.5.2014.KA.7 Postanowienie w sprawie decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 boksów zadaszonych
11.08.2014 14:00 Budowa stawu rybnego, ziemnego, hodowlanego o pow. lustra wody 0,5 ha
18.07.2014 14:39 Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi
03.07.2014 08:21 GNO.6220.4.2014.KA.6 Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
26.06.2014 11:22 Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Sosnówka pn. "Drogoszowice - Sosnówka droga dojazdowa do gruntów rolnych", polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej warstwy ścieralnej na istniejącej podbudowie tłuczniowej wzmocnionej emulsją, o długości 3471 m
29.04.2014 10:58 Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltanicznej
20.03.2014 14:01 Przebudowa pasa drogowego w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej nr 120296 D do przysiółka Świniary
18.03.2014 14:28 Budowa 3 boksów na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze.
03.03.2014 15:09 Modernizacja istniejącego budynku hurtowni zaopatrzenia producentów mebli Bistol-Impex o kabinę lakierniczą.
28.02.2014 14:08 Budowa zakładu przerobu drewna
21.02.2014 13:25 Przebudowa pasa drogowego w zakresie wykonania ścieżek pieszo - rowerowych w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice w ramach systemu ścieżek pieszo - rowerowych Gminy Twardogóra
05.02.2014 13:27 Zmiana sposobu użytkowania byłego Zakładu Fiat Auto Poland na Zakład Produkcyjny Ilpea Sp. z o.o. w Twardogórze