Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2017 14:36 GNO.62220.23.2016.KA.2 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
19.01.2017 13:38 GNO.6220.22.2016.KA.2 Budowa hal produkcyjno - magazynowych z częścią biurowo - socjalną oraz zbiornikami technicznymi
19.01.2017 13:33 GNO.6220.21.2016.KA.2 Zmiana sposobu użytkowania obiektu części hali z magazynowej na produkcyjną
16.12.2016 14:30 GNO.6220.20.2016.KA.1 Budowa urządzenia turystycznego - ścieżki pieszo - rowerowej (ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych) Domasławice - Goszcz
14.10.2016 14:05 GNO.6220.11.2016.KA.8 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gola Mała, Olszówka, Wesółka oraz Twardogóra (rejon ul. Leśnej) gmina Twardogóra
30.09.2016 12:40 GNo.6220.15.2016.KA.2 Budowa magazynu akcesoriów meblowych i wyposażenia wnętrz wraz z urządzeniami budowalnymi, ramach rozbudowy Fabryki Mebli BODZIO w Goszczu
31.08.2016 14:49 GNO.6220.1.2016.KA.7 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
17.06.2016 08:50 GNO.6220.11.2016.KA.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gola Mała, Olszówka, Wesółka oraz Twardogóra (rejon ul. Leśnej), gmina Twardogóra
16.06.2016 14:49 GNO.6220.10.2016.KA.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kuźnica Goszczańska , Trzy Chałupy i Kuźnia Goszczańska, gmina Twardogóra
16.06.2016 14:44 GNO.6220.9.2016.KA.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łazisko, Zakrzów, Drągówek, Drągów i Nowa Wieś Goszczańska, gmina Twardogóra
09.06.2016 14:20 GNO.6220.8.2016.KA.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia, gmina Twardogóra
21.04.2016 12:15 GNO.6220.6.2016.KA.1 Budowa magazynów
18.04.2016 14:47 GNO.6220.5.2016.KA1 Budowa budynku stolarni z zapleczem socjalnym i lakiernią
10.03.2016 15:01 GNO.6220.4.2016.KA.1 Produkcja oraz sprzedaż olei roślinnych/oleje z rzepaku, słonecznika, lnu itp. tłoczone na zimno na prasie ślimakowej
09.03.2016 13:31 GNO.6220.1.2016.KA.4 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
01.03.2016 13:37 GNO.6220.3.2016.KA.1 Montaż paneli fotowoltaicznych na działce nr 92 w Skokowej, obręb Skokowa, Gmina Prusice, o mocy do 0,99 MWp
03.02.2016 14:29 GNO.6220.19.2015.KA.3 Prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz transportu odpadów innych niż niebezpieczne tj. odpadów z tworzyw sztucznych