Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2018 08:46 Sołectwo Grabowno Wielkie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
28.06.2018 08:36 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
15.06.2015 12:19 Zarządzenie 103.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardoóra z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91.2015. Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia zebrań wyborczych do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra na kadencję 2015-2019
13.05.2015 14:41 Zmiana terminów zebrań wyborczych - nowy harmonogram przeprowadzenia wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra na kadencję 2015-2019
07.05.2015 11:35 Harmonogram przeprowadzenia wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra na kadencję 2015-2019
07.05.2015 11:32 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze w sprawie wyborów do organów samorządów wiejskich Gminy Twardogóra
17.06.2013 14:43 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Gola Wielka oraz Rady Sołeckiej sołectwa Gola Wielka.
19.09.2012 14:40 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Sądrożyce.
13.06.2011 13:17 Sołectwo Sądrożyce - wybory Sołtysa i Rady Sołeckie
10.06.2011 09:07 Sołectwo Chełstów - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
09.06.2011 08:49 Sołectwo Chełstówek - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
08.06.2011 09:04 Sołectwo Grabowno Wielkie - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
07.06.2011 10:23 Sołectwo Grabowno Małe - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
03.06.2011 10:33 Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:15 Sołectwo Gola Wielka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:13 Sołectwo Bukowinka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:12 Sołectwo Olszówka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:09 Sołectwo Goszcz - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:08 Sołectwo Moszyce - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:07 Sołectwo Droździęcin - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 10:01 Sołectwo Domasławice - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 09:59 Sołectwo Drągów - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 09:58 Sołectwo Łazisko - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 09:57 Sołectwo Sosnówka - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 09:52 Sołectwo Drogoszowice - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
01.06.2011 09:41 Sołectwo Dąbrowa - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
02.05.2011 11:17 Harmonogram przeprowadzenia wyborów do organów samorządów wiejskich gminy Twardogóra - kadencja 2011 - 2015