Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2018 10:12 IT.271.23.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
30.08.2018 08:39 IT.271.22.2018 Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
21.08.2018 09:20 IT.271.19.2018 Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
20.08.2018 13:34 IT.271.21.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont nawierzchni bitumicznych w Twardogórze”
17.08.2018 12:36 IT.271.20.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
11.06.2018 14:04 IT.271.18.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
30.05.2018 13:32 IT.271.17.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa parkingu przy ul. Leśnej oraz wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (ul. Leśna) i nr 1451D (ul. Trzebnicka) w Twardogórze”
30.05.2018 12:45 IT.271.16.2018 II Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
22.05.2018 14:57 IT.271.15.2.2018.RZ Negocjacje bez ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Deifinek - dokończenie robót"
09.04.2018 11:47 IT.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
09.04.2018 11:05 IT.271.14.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
04.04.2018 13:16 IT.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa parkingu przy ul. Leśnej oraz wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (ul. Leśna) i nr 1451D (ul. Trzebnicka) w Twardogórze”
04.04.2018 12:48 IT.271.11.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
26.03.2018 11:23 IT.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
22.03.2018 15:00 IT.271.9.2018 Przetarg nieograniczony na „Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
19.03.2018 11:59 IT.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
08.03.2018 14:58 IT.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
08.03.2018 09:20 IT.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz”
07.03.2018 15:10 IT.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa parkingu przy ul. Leśnej oraz wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (ul. Leśna) i nr 1451D (ul. Trzebnicka) w Twardogórze”
12.01.2018 13:46 IT.271.1.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
21.12.2017 15:51 GNO.271.2.2017 Przetarg nieograniczony na "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Twardogóra"
22.11.2017 11:10 IT.271.15.2017 Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
20.11.2017 09:39 GNO.271.1.2017 Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra”
14.11.2017 10:12 IT.271.14.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2”
11.10.2017 14:34 IT.271.13.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze”
21.09.2017 11:36 IT.271.12.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”
08.09.2017 14:09 IT.271.11.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o budynek toalet wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi Goszczańskiej"
07.07.2017 09:18 IT.271.10.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
13.04.2017 15:29 IT.271.6.2017 Przetarg nieograniczony pn. „Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
27.02.2017 09:32 IT.271.5.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont chodników w ul. Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz utwardzenie placu przy budynku SZPZOZ i Przedszkolu Miejskim w Twardogórze”
14.02.2017 12:15 IT.271.4.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
07.02.2017 15:05 IT.271.3.2017 Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
24.01.2017 15:20 IT.271.2.2017 Przetarg nieograniczony na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadań drogowych
12.01.2017 15:00 IT.271.1.2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"
13.12.2016 14:27 IT.271.26.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120304 D w miejscowości Sosnówka”
09.12.2016 13:58 IT.271.25.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa długości ok. 1,7km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D”
14.11.2016 13:33 GNO.271.2.2016 Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra
05.10.2016 12:01 IT.271.24.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz”
26.09.2016 14:36 IT.271.18.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”
26.09.2016 13:18 IT.271.21.2016 Przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Twardogóra, jej jednostek organizacyjnych i spółki komunalnej na lata 2017-2019”
13.09.2016 12:07 IT.271.20.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz”
07.09.2016 09:53 IT.271.19.2016 Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze"
05.09.2016 11:31 IT.271.18.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”
26.07.2016 13:51 IT.271.16.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”
22.07.2016 14:37 IT.271.17.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego Gminy Twardogóra”
21.07.2016 14:43 IT.271.15.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka”
28.06.2016 10:28 IT.271.14.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa budynku usługowego na cele administracyjno-biurowo-usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze”
21.06.2016 15:06 IT.271.12.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”
21.06.2016 08:57 IT.271.11.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka”
01.06.2016 14:26 IT.271.10.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”
20.05.2016 12:09 IT.271.9.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze”
18.05.2016 09:52 CUW 271.1.2016.WC Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2016-2017"
16.05.2016 09:41 IT.271.8.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka”
27.04.2016 13:27 IT.271.7.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze”
18.04.2016 14:27 IT.271.6.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego Dworca PKP w Twardogórze – etap I”
08.04.2016 14:17 IT.271.5.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja chodników na ul. Szkolnej, S. Staszica i H. Kołłątaja w Twardogórze”
08.03.2016 12:57 IT.271.3.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie - etap II"
25.02.2016 11:43 IT.271.1.2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Twardogóra”
05.02.2016 13:17 GNO.271.1.2016.PL Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra
16.09.2015 11:04 IT.271.15.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami: Topolową i Bukową, Bukową i Kasztanową oraz Akacjową i Wierzbową wraz z oświetleniem w Twardogórze"
17.08.2015 14:57 IT.271.9.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra"
13.08.2015 14:51 GNO.271.2.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenach wiejskich Gminy Twardogóra”
10.08.2015 13:03 IT.271.8.2015 Przetarg nieograniczony na "Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra"
23.07.2015 14:43 GNO.271.1.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenach wiejskich Gminy Twardogóra”
10.07.2015 15:05 IT.271.7.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze”
08.07.2015 12:46 IT.271.6.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120298 D relacji Olszówka - Trzy Chałupy wraz z przebudową zjazdów na posesje”
06.07.2015 11:34 IT.271.5.2015 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Moszyce”
26.05.2015 13:42 Oś.271.1.2015.WC Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2015-2016"
13.03.2015 13:23 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice - etap I”
04.03.2015 10:36 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług pn. „Nadzór inwestorski oraz nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”
27.02.2015 11:17 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie"
15.10.2014 12:11 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice - etap II”
14.10.2014 14:06 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowości Sosnówka i Drogoszowice - etap I”
29.09.2014 13:48 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej stajni na budynek usługowy o funkcji recepcyjnej i wystawienniczej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goszczu"
18.09.2014 11:47 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze"
05.09.2014 14:57 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze.
29.08.2014 15:43 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Dostawa urządzeń rekreacyjnych
29.08.2014 15:10 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont drogi gminnej w m. Sosnówka jako droga dojazdowa do gruntów rolnych.
27.08.2014 09:00 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Remont Chodnika w ul. Jagiełły w Twardogórze"
14.08.2014 12:54 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa drogi gminnej Sosnówka - Drogoszowice jako droga dojazdowa do gruntów rolnych"
05.08.2014 11:25 Przetarg nieograniczony na "Remont drogi gminnej Drogoszowice-Kolonia Sosnówka jako droga dojazdowa do gruntów rolnych"
14.07.2014 13:03 Oś.271.2.2014.WC Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol Sp. z o.o. na naukę pływania w roku szkolnym 2014-2015"
02.07.2014 14:10 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa i remont drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako droga dojazdowa do gruntów rolnych"
11.06.2014 14:57 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa drogi w Chełstówku jako droga dojazdowa do gruntów rolnych"
15.05.2014 12:26 Oś.271.1.2014.WC Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2014-2015"
12.05.2014 14:46 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Remont wielofunkcyjnych boisk szkolnych w Goszczu i Grabownie Wlk. gm. Twardogóra"
22.04.2014 14:44 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Goszczu"
18.04.2014 10:46 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa pasa drogowego w Pl. Piastów w Twardogórze"
07.04.2014 09:03 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa placu zabaw w Twardogórze"
11.03.2014 14:40 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa ulicy: Bukowej, Polnej, Wierzbowej i Kasztanowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze"
17.02.2014 12:26 OR.4040.1H.2014.JCz Przetarg na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2014 w dniach 07, 08 czerwca 2014 r."
10.02.2014 14:25 Przetarg nieograniczony na: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
07.02.2014 14:04 Przetarg nieograniczony na: "Remonty i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
05.02.2014 14:07 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa ulicy Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze"
09.01.2014 14:21 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa pasa drogi gminnej w ul. Długiej w Twardogórze"
07.01.2014 14:53 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstówek i Chełstów
31.12.2013 09:07 IT.271.21.2013 Przetarg nieograniczony na II etap rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w ramach zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Pl. Targowy) w Twardogórze
29.10.2013 14:17 Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Twardogóra"
14.08.2013 08:41 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa drogi gminnej relacji Twardogóra - Dąbrowa"
15.07.2013 11:55 Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2013-2014"
13.06.2013 10:18 Przetarg nieograniczony na usługi pn.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2013-2014"
06.06.2013 15:28 Przetarg nieograniczony na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra w 2013 roku"
05.06.2013 10:00 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Twardogórze"
24.05.2013 13:47 Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz i Grabowno Wlk."
16.05.2013 14:32 Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Pl. Targowy) w Twardogórze"
22.04.2013 15:03 Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Pl. Targowy) w Twardogórze"
02.04.2013 14:21 Przetarg nieograniczony na "Modernizacja i rozbudowa obiektu lekkoatletycznego z dostosowaniem do programu Dolny Śląsk dla królowej sportu"
13.02.2013 15:14 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
07.02.2013 15:15 Przetarg nieograniczony na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra w 2013 roku"
07.02.2013 14:59 Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie gm. Twardogóra"
07.02.2013 14:12 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2013 w dniach 08, 09 czerwca 2013 r."
05.02.2013 12:01 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze"
15.01.2013 15:16 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej nr 120297 D w miejscowości Olszówka gm. Twardogóra.”
09.01.2013 11:20 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze"
15.11.2012 08:55 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa (restauracja) fragmentu skrzydła płn. zach. zespołu pałacowego w Goszczu"
11.10.2012 14:50 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa i przebudowa ulicy Akacjowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze.”
08.10.2012 14:45 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa gm. Twardogóra"
02.10.2012 13:00 Przetarg nieograniczony na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra".
05.09.2012 10:23 Przetarg nieograniczony na: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożyce"
16.07.2012 14:24 Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013"
29.06.2012 14:38 Przetarg nieograniczony na: "Remont mieszkania w budynku wielorodzinnym położonym w Drągowie nr 21/5 na działce nr ew. gruntów 302/1"
12.06.2012 13:33 Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2012-2013"
25.05.2012 10:41 Przetarg nieograniczony na "Remont chodnika w ul. Lipowej w Twardogórze"
17.05.2012 15:06 Przetarg nieograniczony na "Remont drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie"
15.05.2012 14:15 Przetarg nieograniczony na "Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie gm. Twardogóra"
09.05.2012 13:07 Przetarg nieograniczony na "Rewitalizację budynku mieszkalnego nr 43 w ciągu ul. Ratuszowej w Twardogórze"
19.04.2012 20:42 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę placu miejskiego targowiska przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze"
11.04.2012 15:22 Przetarg nieograniczony na "Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie gm. Twardogóra"
19.03.2012 14:57 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
15.03.2012 11:38 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2012 w dniach 26, 27 maja 2012 r."
02.03.2012 08:41 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2012 w dniach 26, 27 maja 2012 r."
27.02.2012 13:54 Przetarg nieograniczony na urządzenie "Ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze"
23.02.2012 15:03 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
17.02.2012 15:24 Przetarg nieograniczony na "Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej 1 w Twardogórze"
15.02.2012 14:47 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2012 w dniach 26, 27 maja 2012 r."
15.02.2012 12:40 Przetarg nieograniczony na "Rewitalizację budynków mieszkalnych w ciągu ul. Ratuszowej w Twardogórze"
10.02.2012 13:33 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
02.02.2012 12:51 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej we wsi Domasławice"
14.12.2011 15:32 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej.
23.09.2011 15:04 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1451D we wsi Grabowno Małe"
22.09.2011 15:25 Przetarg nieograniczony na "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra"
17.08.2011 10:02 OŚ.271.5.2011.WC Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012"
16.08.2011 12:56 OŚ.271.4.2011.WC Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych" w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra.
08.07.2011 14:32 IT.271.8.2011 Przetarg nieograniczony na "Dostawę wyposażenia do świetlicy wiejskiej - Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie"
04.07.2011 14:36 Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2011-2012
29.03.2011 13:29 Przetarg nieograniczony na "Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra"
21.02.2011 10:36 Przetarg nieograniczony na "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra"
27.01.2011 11:36 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
26.01.2011 14:21 Przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1470D oraz w pasie drogi gminnej we wsi Sądrożyce"
14.01.2011 12:03 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę stropu wraz z konstrukcją dachu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowości Twardogóra"

1 2 następna