Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2013 15:16 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej nr 120297 D w miejscowości Olszówka gm. Twardogóra.”
09.01.2013 11:20 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze"
15.11.2012 08:55 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Przebudowa (restauracja) fragmentu skrzydła płn. zach. zespołu pałacowego w Goszczu"
11.10.2012 14:50 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa i przebudowa ulicy Akacjowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze.”
08.10.2012 14:45 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa gm. Twardogóra"
02.10.2012 13:00 Przetarg nieograniczony na: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra".
05.09.2012 10:23 Przetarg nieograniczony na: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożyce"
16.07.2012 14:24 Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013"
29.06.2012 14:38 Przetarg nieograniczony na: "Remont mieszkania w budynku wielorodzinnym położonym w Drągowie nr 21/5 na działce nr ew. gruntów 302/1"
12.06.2012 13:33 Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2012-2013"
25.05.2012 10:41 Przetarg nieograniczony na "Remont chodnika w ul. Lipowej w Twardogórze"
17.05.2012 15:06 Przetarg nieograniczony na "Remont drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie"
15.05.2012 14:15 Przetarg nieograniczony na "Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie gm. Twardogóra"
09.05.2012 13:07 Przetarg nieograniczony na "Rewitalizację budynku mieszkalnego nr 43 w ciągu ul. Ratuszowej w Twardogórze"
19.04.2012 20:42 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę placu miejskiego targowiska przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze"
11.04.2012 15:22 Przetarg nieograniczony na "Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie gm. Twardogóra"
19.03.2012 14:57 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
15.03.2012 11:38 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2012 w dniach 26, 27 maja 2012 r."
02.03.2012 08:41 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2012 w dniach 26, 27 maja 2012 r."
27.02.2012 13:54 Przetarg nieograniczony na urządzenie "Ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze"
23.02.2012 15:03 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
17.02.2012 15:24 Przetarg nieograniczony na "Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej 1 w Twardogórze"
15.02.2012 14:47 Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę placu OSP przy ul. Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2012 w dniach 26, 27 maja 2012 r."
15.02.2012 12:40 Przetarg nieograniczony na "Rewitalizację budynków mieszkalnych w ciągu ul. Ratuszowej w Twardogórze"
10.02.2012 13:33 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
02.02.2012 12:51 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej we wsi Domasławice"
14.12.2011 15:32 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej.
23.09.2011 15:04 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1451D we wsi Grabowno Małe"
22.09.2011 15:25 Przetarg nieograniczony na "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra"
17.08.2011 10:02 OŚ.271.5.2011.WC Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012"
16.08.2011 12:56 OŚ.271.4.2011.WC Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych" w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra.
08.07.2011 14:32 IT.271.8.2011 Przetarg nieograniczony na "Dostawę wyposażenia do świetlicy wiejskiej - Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie"
04.07.2011 14:36 Przetarg nieograniczony na usługi pt.: "Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2011-2012
29.03.2011 13:29 Przetarg nieograniczony na "Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra"
21.02.2011 10:36 Przetarg nieograniczony na "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra"
27.01.2011 11:36 Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
26.01.2011 14:21 Przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1470D oraz w pasie drogi gminnej we wsi Sądrożyce"
14.01.2011 12:03 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę stropu wraz z konstrukcją dachu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowości Twardogóra"
30.12.2010 14:43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze"
28.12.2010 13:33 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę i remonty dróg gminnych gm. Twardogóra"
13.12.2010 13:23 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę stropu wraz z konstrukcją dachu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowości Twardogóra"
10.11.2010 15:08 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę stropu wraz z konstrukcją dachu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Ratuszowej 10 w miejscowości Twardogóra"
22.10.2010 11:21 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę i remonty dróg gminnych gm. Twardogóra"
08.10.2010 14:58 Przetarg nieograniczony na: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wlk., Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów"
04.10.2010 14:13 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę i remonty dróg gminnych gm. Twardogóra"
01.10.2010 09:09 IT.341-36/10 Przetarg nieograniczony na: "Budowę dróg w ulicach Kasztanowej i Bukowej w Twardogórze"
16.09.2010 16:44 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa i remonty dróg gminnych gm. Twardogóra
14.09.2010 15:19 Przetarg nieograniczony na "Remont zbiornika wodnego w Grabownie Wielkim"
14.09.2010 15:15 Przetarg nieograniczony na "Remont zbiornika wodnego w Chełstowie"
06.09.2010 15:14 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi w Grabownie Wlk. dz. Nr 336/5 AM3 gm. Twardogóra
31.08.2010 14:55 Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Twardogórze"
27.08.2010 09:53 Przetarg nieograniczony na "Remont zbiornika wodnego w Grabownie Wielkim"
27.08.2010 09:35 Przetarg nieograniczony na "Remont zbiornika wodnego w Chełstowie"
20.08.2010 14:41 Przetarg nieograniczony na: "Modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji gruntów i budynków nowego obrębu: Dąbrowa, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie"
18.08.2010 12:02 Przetarg nieograniczony na: "Budowę przyłączy ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z pompowniami ścieków sanitarnych i deszczowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze"
13.08.2010 13:30 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi w Grabownie Wlk. dz. Nr 336/5 AM3 gm. Twardogóra
12.08.2010 15:29 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra
11.08.2010 15:05 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Remont i przebudowa nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy Rynkiem a ulicą Ogrodową w Twardogórze
10.08.2010 16:02 Przetarg nieograniczony na "Remont zbiornika wodnego w Grabownie Wielkim"
10.08.2010 15:37 Przetarg nieograniczony na "Remont zbiornika wodnego w Chełstowie"
06.08.2010 13:58 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Remont ul. Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze”
02.08.2010 14:58 Przetarg nieograniczony na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra
27.07.2010 15:23 Przetarg nieograniczony na „Przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra”
27.07.2010 14:07 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi w Grabownie Wlk. dz. Nr 336/5 AM3 gm. Twardogóra"
27.07.2010 10:15 Przetarg nieograniczony na: "Budowę przyłączy ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z pompowniami ścieków sanitarnych i deszczowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze"
07.07.2010 09:41 Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę przyłączy wodociągowych wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Moszyce gm. Twardogóra"
06.07.2010 09:52 Przetarg nieograniczony na: "Budowę przyłączy ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z pompowniami ścieków sanitarnych i deszczowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze"
01.07.2010 12:09 Przetarg nieograniczony na: "Przełożenie pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Goszczu"
01.07.2010 10:15 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską - Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie"
28.05.2010 14:37 Przetarg nieograniczony na: "Prace malarskie w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze"
11.05.2010 07:49 Przetarg nieograniczony na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze"
22.03.2010 11:18 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze"
16.03.2010 15:01 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę chodników w ul. Paderewskiego i Pl. Kolejowym w Twardogórze"
08.03.2010 15:22 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę ul. Sportowej w Twardogórze"
05.03.2010 15:35 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę chodników na Placu Piastów i ul. Powstańców w Twardogórze"
03.03.2010 13:05 INF.341-1/10 Przetarg nieograniczony na: "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze"
01.03.2010 15:26 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę chodników w ul. Róż i Tulipanów w Twardogórze"
26.02.2010 13:34 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi relacji Gola Wlk. - Chełstów gm. Twardogóra"
26.02.2010 13:01 Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
26.02.2010 10:48 Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
25.02.2010 15:37 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę ul. Okrężnej w Twardogórze"
22.02.2010 16:01 Przetarg nieograniczony na "Nadzór inwestorski nad budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze"
22.02.2010 15:45 Przetarg nieograniczony na "Nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chełstówek, Chełstów, Drogoszowice i Sosnówka Gm. Twardogóra"
22.02.2010 15:34 Przetarg nieograniczony na "Nadzór i badania archeologiczne nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice Gm. Twardogóra"
22.02.2010 15:14 Przetarg nieograniczony na "Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chełstówek, Chełstów, Drogoszowice i Sosnówka Gm. Twardogóra"
22.02.2010 14:02 Przetarg nieograniczony na "Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice Gm. Twardogóra"
22.02.2010 11:14 Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice Gm. Twardogóra"
31.12.2009 11:17 Przetarg nieograniczony na: "Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze"
29.12.2009 14:52 IT.0341/26/09 Przetarg nieograniczony na: "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze"
22.12.2009 11:02 IT.0341-33/09 Przetarg nieograniczony na: "Dostawę nowego aparatu USG do SZPZOZ w Twardogórze"
14.12.2009 15:10 Przetarg nieograniczony na: "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chełstów, Chełstówek, Drogoszowice i Sosnówka Gm. Twardogóra"
14.12.2009 15:06 IT.0341-30/09 Przetarg nieograniczony na: "Dostawę samojezdnej maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodowiska w Twardogórze"
11.12.2009 13:06 IT.0341-29/09 Zapytanie o cenę: "Dostawa nowego aparatu USG do SZPZOZ w Twardogórze"
09.12.2009 12:16 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę pasa drogi gminnej w ulicy Kruczej w Twardogórze"
08.12.2009 12:49 IT.0341-25/09 Przetarg nieograniczony na: "Dostawę agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym"
04.12.2009 12:31 INF.341-5/09 Przetarg nieograniczony na: "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze"
01.12.2009 15:26 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę pasa drogi gminnej w ulicy Kruczej w Twardogórze"
15.10.2009 13:53 INF.341-4/09 Przetarg nieograniczony na: "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze"
14.10.2009 13:12 Przetarg nieograniczony na "Projekt rewaloryzacji elewacji budynków przy ul. Ratuszowej w Twardogórze."
07.10.2009 15:01 IT.0341-21/09 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną ul. Sportowej w Twardogórze"
06.10.2009 15:24 IT.0341-19/09 Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu w Grabownie Wielkim"
18.09.2009 15:24 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę pasa drogi gminnej w ulicy Poznańskiej w Twardogórze"
18.09.2009 14:35 IT.0341-14/1/09 Przetarg nieograniczony na: "Remont budynku usługowego przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze"
08.09.2009 15:00 IT.0341-17/09 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczna ul. Sportowej w Twardogórze"
04.09.2009 14:00 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę chodników w ulicy Partyzantów w Twardogórze"
25.08.2009 15:00 IT.0341-15/09 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - 2 Etap"
21.08.2009 10:25 Przetarg nieograniczony na: "Remont budynku usługowego przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze"
03.08.2009 15:16 Przetarg nieograniczony na: "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze"
17.07.2009 13:53 Przetarg nieograniczony na: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Twardogóra
16.07.2009 15:00 Przetarg nieograniczony na: Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Twardogóra
10.07.2009 08:21 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę ulicy Aleje wraz z odwodnieniem w Twardogórze"
09.07.2009 14:28 Przetarg nieograniczony na: "Budowę chodników w ulicy Jagodowej, Borówkowej i Malinowej w Twardogórze"
08.07.2009 14:56 Przetarg nieograniczony na: "Remont budynku usługowego w Twardogórze"
23.06.2009 08:54 Przetarg nieograniczony na: "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze"
17.06.2009 14:37 Przetarg nieograniczony na: "Remont budynku komisariatu policji w Twardogórze"
25.05.2009 15:11 Przetarg nieograniczony na: "Remont kościoła p.w. Św. Trójcy w Twardogórze - II ETAP"
14.05.2009 16:21 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - 1 Etap"
12.05.2009 10:40 Przetarg nieograniczony na: "Budowę chodników w ulicy Kazimierza Wlk., Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Władysława Warneńczyka w Twardogórze"
07.05.2009 15:44 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Grabownie Małym gm. Twardogóra"
07.05.2009 13:40 Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Chełstowie gm. Twardogóra"
08.04.2009 17:33 Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
31.03.2009 14:40 Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"

poprzednia 1 2