Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2020 13:56 Obwieszczenie/ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
31.08.2020 12:56 IF-AB.7840.5.39.2020.JT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r.
11.08.2020 08:07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, użyczenia, najmu i dzierżawy
03.08.2020 11:19 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2020 r.
21.07.2020 12:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
17.07.2020 12:24 IT.6733.13.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zbiornik retencyjny" na części działki nr 92/2 am 1 obręb Gola Wielka
17.07.2020 12:17 IT.6733.12.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zbiornik retencyjny" na części działki nr 666 am 3 obręb Goszcz
16.07.2020 09:43 IF-AB.7840.5.40.2020.JT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2020 r.
16.07.2020 09:09 IF-AB.7840.5.41.2020.JT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2020 r.
15.07.2020 12:26 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie
13.07.2020 14:38 Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie czystości wody w zbiornikach na terenie gminy
06.07.2020 13:31 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
01.07.2020 09:25 Dotacja na wymianę pieca - ruszył nabór wniosków
30.06.2020 11:14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
19.06.2020 12:56 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - Gminnego Komisarza Spisowego w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
09.06.2020 13:38 WR.ZUZ.5.421.394.2019.ZC Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
09.06.2020 11:57 Raport o stanie gminy Twardogóra za 2019 rok
09.06.2020 11:50 Zarządzenie nr 330.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Twardogórze raportu o stanie gminy za rok 2019
08.06.2020 08:29 Ogłoszenie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych miasta i gminy Twardogóra w 2020 r.
05.06.2020 13:02 IT.6733.10.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działce nr 261 i części działki nr 216 AM 1 obręb Dąbrowa
29.05.2020 15:01 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do wglądu „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Twardogóra na lata 2020-2034”
27.05.2020 09:01 Zarządzenie nr 319.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze oraz rodzaju i form tych ograniczeń, w związku z wystąpieniem stanu epidemii
27.05.2020 08:39 Zarządzenie nr 317.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Twardogórze sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
21.05.2020 14:26 Ogłoszenia o przetargach Powiatu Oleśnickiego na sprzedaż nieruchomości
21.05.2020 12:41 IT.271.12.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1480D i Nr 1478D w miejscowości Grabowno Wielkie poprzez budowę chodnika”
20.05.2020 12:14 Zarządzenie nr 316.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, ul. Grunwaldzka 1
13.05.2020 09:20 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze w związku z wystąpieniem stanu epidemii
12.05.2020 12:33 Zarządzenie nr 297.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2020
12.05.2020 09:54 Zarzadzenie Nr 308.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia odbioru odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 15 w miejscowości Twardogóra
07.05.2020 13:26 IT.6733.9.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działki nr 226/2 AM 1 obręb Moszyce
07.05.2020 13:14 IT.6733.8.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na częściach działek nr 525, 526 AM 3 obręb Goszcz
05.05.2020 12:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
28.04.2020 14:20 IT.6733.7.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Sieć gazowa średniego ciśnienia" na części działki nr 2/2 AM 15 obręb Twardogóra
24.04.2020 09:41 IT.6733.4.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków usługowych (sklepu) na świetlnicę środowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu" na działce 57/2 i częściach działek nr 57/5 i 56/2 AM 1 obręb Droździęcin
03.04.2020 08:19 Zaproszenie do składania ofert dla wykonawców audytów uproszczonych
31.03.2020 11:33 IT.6733.6.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Chełstów, gm. Twardogóra" na części działki nr 182/1 AM 1 obręb Chełstów
13.03.2020 14:41 Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa
13.03.2020 13:10 OR.4040.1H.2020.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2020 w dniach 6, 7 czerwca 2020 roku"
13.03.2020 12:07 IT.271.8.2020 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra
06.03.2020 11:30 IT.6733.3.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na świetlicę środowiskową" na działce nr 232/27 i części działki nr 220 AM 2 obręb Olszówka
06.03.2020 08:47 OR.4040.1Td.2020.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na „Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów „Dni Twardogóry-2020” w dniach 06,07 czerwca 2020 roku
05.03.2020 12:01 Zarządzenie nr 266.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Udzielanie kompleksowych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Twardogóra"
04.03.2020 12:57 GNO.611.1.1.2020.KCz Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. obręb ewidencyjny Grabowno Małe”
03.03.2020 14:57 IT.6733.1.2020.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kv" na częściach działek nr 1, 4 am 16 oraz częściach działek nr 8, 9, 10/1 am 28 obręb Twardogóra
25.02.2020 13:07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
21.02.2020 14:58 Konsultacje społeczne w sprawie pałacu w Goszczu
13.02.2020 14:01 Zarządzenie nr 259.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Udzielanie kompleksowych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Twardogóra"
11.02.2020 09:42 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Udzielanie kompleksowych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Twardogóra"
10.02.2020 13:58 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10.02.2020 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno – wypoczynkowym oraz imprezach integracyjnych
31.01.2020 15:03 Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
28.01.2020 14:44 Ogłoszenie Konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Ds. Leczniczych w obrębie udzielanych świadczeń medycznych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
24.01.2020 12:10 Zarządzenie nr 244.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
21.01.2020 14:22 IT.6733.21.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia" na częściach działek nr 14 Am 16, 1 Am 15, 90 Am 12 Obręb Twardogóra
15.01.2020 13:02 Obwieszczenie Burmistrza MiG Twardogóra o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
15.01.2020 11:51 Zarządzenie nr 239.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 styczniaa 2020r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2020
14.01.2020 14:06 Zarządzenie nr 243.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Udzielanie kompleksowych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Twardogóra"
10.01.2020 12:14 Zarządzenie nr 241.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Udzielanie kompleksowych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Twardogóra"
02.01.2020 13:15 IT.6733.18.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej NN, budowie nowych słupów NN oraz demontażu słupów i odcinków linii napowietrznej NN w miejscowości Drogoszowice, gm. Twardogóra" na częściach działek nr 47/3, 12/2, 170, 13, 47/1, 43/1, 14/3, 14/1, 42/7, 344, 14/5, 343, 5/26, 6/1, 8/3, 7/4, 168 AM 1 obręb Drogoszowice
24.12.2019 07:53 IT.6733.20.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa sieci kablowej SN i NN, wymiana słupa linii napowietrznej SN"
24.12.2019 07:45 IT.6733.19.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa stacji transformatorowej słupowej na żerdzi betonowej 10 m, budowa sieci kablowej SN oraz sieci kablowej NN"
17.12.2019 09:03 IT.6733.17.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 KV”obręb Twardogóra
16.12.2019 13:24 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
16.12.2019 13:24 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
16.12.2019 13:24 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
02.12.2019 15:01 IT.6733.16.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa z nadbudową budynku garażowo-magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia dyżurki na pomieszczenie gospodarcze” na działce nr 3 AM 18 obręb Twardogóra
26.11.2019 10:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
25.11.2019 13:12 OR.271.1.2019.WU "Zapytanie szacunkowe na Dostawę, Montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-Twardogóra"
08.11.2019 12:48 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020"
05.11.2019 15:14 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 listopada 2019 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej i Sosnówce
05.11.2019 15:09 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 listopada 2019 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Grabownie Małym, Sosnówce, Domasławicach, Bukowince
22.10.2019 12:42 Obwieszczenie w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze "Sulmierzyce"
22.10.2019 10:49 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
18.10.2019 11:53 Zarządzenie nr 195.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 października 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2019
18.10.2019 10:36 IT.6733.15.2019.TS Postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji pod nazwą "Sieć gazowa średniego ciśnienia" na działkach nr 95, 96 i części działek nr 117/2, 106/4 AM 29 obręb Twardogóra
16.10.2019 12:10 IT.6733.14.2019.TS Postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Sieć gazowa średniego ciśnienia" Na działce nr 85 i częściach działek nr 106/3, 84, 77 AM 29 obręb Twardogóra
15.10.2019 08:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia
10.10.2019 13:37 Zapytanie ofertowe "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra"
07.10.2019 09:36 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 07.10.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Tworzenie i podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców w zakresie piłki nożnej w Grabownie Wielkim
01.10.2019 13:55 IT.6733.13.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63"
27.09.2019 14:22 Zapytanie ofertowe dotyczące: „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
02.09.2019 13:19 IT.6733.11.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku (parteru) byłej szkoły podstawowej na klub seniora i część usługową" na działce nr 32/9 AM 25 obręb Twardogóra
30.08.2019 11:15 IT.6733.12.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kv" na częściach działek nr 62, 52, 31, 34, 29, 28 AM 24 obręb Twardogóra
27.08.2019 13:31 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
08.08.2019 11:55 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 08.08.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Znasz li ten kraj - "Wielki koncert i piknik rodzinny w Goszczu dla uczczenia 200-tnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki"
01.08.2019 14:52 IT.6733.8.2019.AG Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" Na działce nr 13/1 oraz części działki nr 219/2 obręb Dąbrowa
01.08.2019 14:20 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
30.07.2019 12:11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
26.07.2019 10:37 IT.6733.9.2019AG Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach 10/16, 91, 86/1 obręb Chełstówek
24.07.2019 08:35 KI.111.19.2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy kierownika ds. leczniczych w obrębie udzielanych świadczeń medycznych SZP ZOZ w Twardogórze
16.07.2019 15:42 IT.6733.10.2019 Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa boiska piłkarskiego na częściach działek nr 336/3, 191/2, 325, 324 am 3 obręb Grabowno Wielkie
12.07.2019 08:45 Informacja o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
09.07.2019 14:54 IT.6733.7.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej pcv 110, budowa sieci kanalizacji sanitarnej pcv 200 z przyłączami" w Sądrożycach
28.06.2019 11:54 IT.6733.6.2019.TS Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej pcv-u 110" na działkach nr 10, 19 AM13 obręb Twardogóra.
28.06.2019 11:46 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dziecie i młodzieży pn. Warsztaty taneczne
18.06.2019 11:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
07.06.2019 13:37 Zapytanie ofertowe "Dostawa nowego drona z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z osprzętem"
07.06.2019 13:33 Zapytanie ofertowe "Dostarczenie, wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu monitoringu jakości powietrza na terenie gminy Twardogóra w oparciu o siedem detektorów pomiarowych z funkcją prezentowania na stronach internetowych urządzeń stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych wyników stanu zanieczyszczenia powietrza"
05.06.2019 08:56 IT.6733.5.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działce nr 291/5 oraz części działek nr 294, 291/3 AM3
31.05.2019 08:59 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
30.05.2019 12:07 Raport o stanie gminy Twardogóra za 2018 rok
30.05.2019 11:02 Ogłoszenie w sprawie przyjęcia kandydatów na ławników
28.05.2019 10:15 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia
23.05.2019 14:25 IT.271.12.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice–Goszcz – I ETAP”
09.05.2019 10:31 WR.ZUZ.2.421.50.2019.MM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych wylotem W-S, wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami (W-1, W-2 i W-3) do potoku Skorynia z oczyszczalni ścieków w Twardogórze oraz wygaszenia decyzji znak SR.6223/36/2009 wraz z decyzją zmieniającą znak SR.6341.95.2015
08.05.2019 14:49 FNP.KZ.1720.1.1.2019.KW Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
30.04.2019 10:20 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
26.04.2019 12:05 IT.3025.19.2019.AG Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych"
25.04.2019 14:07 IT.6733.4.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 250 MM i DZ 63 MM wraz z przyłączami w miejscowości Goszcz" na działkach nr 70/18, 70/30, 479 AM 1 obręb Goszcz
24.04.2019 09:30 Ogłoszenie o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych
16.04.2019 10:12 IT.6733.3.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 382/9, 568/1 AM 3 obręb Goszcz
16.04.2019 09:23 Zarządzenie nr 93.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2019
11.04.2019 14:18 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów gminnych Gminy Twardogóra na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
09.04.2019 09:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
28.03.2019 12:28 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
27.03.2019 10:55 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
26.03.2019 09:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
22.03.2019 11:01 IT.6733.2.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej w m. Zakrzów na działce nr 63 AM 1 obręb Drągów"
14.03.2019 13:29 OR.4040.1H.2019.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 8 czerwca 2019 roku"
08.03.2019 11:53 OR.4040.1T.2019.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 9 czerwca 2019 roku"
04.03.2019 09:28 PRPA.8141.01.2019.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
27.02.2019 09:22 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Charytatywny Bieg Wokół Stadionu z Biegami Małych Olimpijczyków"
27.02.2019 09:05 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
26.02.2019 08:49 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
25.02.2019 09:00 IT.271.5.2019 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
19.02.2019 14:55 IT.6733.1.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa boiska piłkarskiego"
31.01.2019 13:33 FPiR.042.3.2019.AL Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
30.01.2019 15:04 Informacja o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2019
30.01.2019 14:51 Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
25.01.2019 13:38 IT.6733.19.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa sieci napowietrznej na siec kablową 20 KV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia miejscowości Sosnówka gm. Twardogóra"
25.01.2019 09:18 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczych
23.01.2019 11:02 Zarządzenie nr 37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2019
22.01.2019 14:43 IT.6733.17.2018.TS Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim na działce nr 193/5 AM 2 obręb Grabowno Wielkie
18.01.2019 14:09 ZK./5530.1.2019.KK Zawiadomienie o zgłoszeniu zgromadzenia publicznego
16.01.2019 09:42 Zarządzenie nr 28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
15.01.2019 13:21 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
09.01.2019 08:18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
28.12.2018 14:23 IT.6733.18.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 78, 69 AM 33 obręb Twardogóra"
17.12.2018 15:19 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi
17.12.2018 15:17 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów
17.12.2018 15:14 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego
13.12.2018 15:02 AM.6740.895.2018.4.AK Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1480D i 1478D poprzez budowę chodnika na odcinku ok. 225 m w miejscowości Grabowno Wielkie
11.12.2018 10:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
30.11.2018 10:41 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
29.11.2018 11:59 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29.11.2018 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Grabownie Małym, Sosnówce, Domasławicach, Bukowince
23.11.2018 09:30 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23.11.2018 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze
16.11.2018 11:35 IT.6733.16.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Zabudowa nawanialni gazu ziemnego" w Nowej Wsi Goszczańskiej
06.11.2018 07:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.11.2018 12:54 IT.6733.15.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Sieć wodociągowa" na działkach nr 15/11, 67 AM 1 obręb Gola Wielka
05.11.2018 12:35 IT.6733.14.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20 kV" na działkach nr 264/6, 228 AM 3 obręb Grabowno Małe
05.11.2018 11:17 Zarządzenie nr 835.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2018

1 2 3 4 5 6 następna