Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 10:23 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
11.07.2018 14:35 IT.6733.12.2018.AG Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
11.07.2018 14:32 IT.6733.11.2018.AG Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
11.07.2018 14:14 IT.6733.10.2018.AG Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Stacja transformatorowa, linia kablowa średniego napięcia, linie kablowe NN"
26.06.2018 14:01 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
20.06.2018 14:24 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
08.06.2018 08:00 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
05.06.2018 09:18 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
30.05.2018 13:12 IT.6733.9.2018.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 256/1, 194 AM 1 obręb Chełstów
29.05.2018 15:20 IT.271.15.9.2018.RZ Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót, Część 3 i Część 7"
22.05.2018 08:36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska odwiert Brzostowo 8
21.05.2018 14:02 IT.6733.8.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
21.05.2018 13:55 IT.6733.7.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
15.05.2018 07:35 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
26.04.2018 09:47 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26.04.2017 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Nowej Wsi Goszczańskiej
20.04.2018 11:39 IF- PP.746.25.2018.GM2 Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.:"Budowa rurociągu 400 mm o długości 392 m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100"
10.04.2018 14:34 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
09.04.2018 15:01 AB.6740.2.1.20 18.AK. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:"Budowa drogi gminnej Nr 101855 klasy D (ulica Ogrodowa), przebudowa drogi gminnej Nr 101863 klasy D (ulica Kopernika) i przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 101864 klasy D (ulica Poznańska) w Twardogórze"
04.04.2018 11:12 IT.6733.6.2018.TS Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa lodowiska sezonowego z zadaszeniem i pawilonem obsługowym" na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 42/2, 11/11 AM-18 obręb Twardogóra
04.04.2018 10:56 IT.6733.5.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w miejscowości Twardogóra"
04.04.2018 10:48 IT.6733.4.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków i sieci wodociagowej rozdzielczej w rejonie ul. Korfantego i Storczyków w miejscowości Goszcz, Gmina Twardogóra"
29.03.2018 12:50 IT.271.10.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra" (2)
29.03.2018 08:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
28.03.2018 14:25 ZK.5530.1.2018.KS Zawiadomienie w sprawie zgromadzenia publicznego
27.03.2018 11:01 Zarządzenie nr 729.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2018
20.03.2018 14:52 OR.4040.1H.2018.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2018 w dniach 16, 17 czerwca 2018 roku"
20.03.2018 14:46 Zapytanie ofertowe na "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"
16.03.2018 12:04 IT.6733.3.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej" Goszcz
16.03.2018 11:55 IT.6733.2.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej" Goszcz
16.03.2018 11:40 IT.6733.1.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci sn na potrzeby zasilania elektrowni fotowoltaicznej na działkach nr 106, 107/1, 107/2 w miejscowości Goszcz, Gmina Twardogóra"
14.03.2018 13:54 IT.271.6.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
13.03.2018 14:34 Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra”
13.03.2018 11:28 Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Goszczu"
13.03.2018 10:59 Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Grabownie Wielkim”
09.03.2018 11:12 IF-PP.746.1.2018.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy istniejącym dworcu kolejowym w Twardogórze
09.03.2018 09:30 IT.271.4.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych pn. „Docieplenie ścian budynku sali wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownie Wielkim wraz z wykonaniem drenażu wokół budynku”
09.03.2018 08:36 OR.4040.1T.2018.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2018 w dniach 16,17 czerwca 2018 roku"
07.03.2018 14:20 Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnisue rekreacyjno-wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
05.03.2018 12:20 IT.6733.30.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową na działce nr 63/1 i części działki nr 174 AM obręb Drogoszowice"
01.03.2018 10:56 OR.4040.1H.2018.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2018 w dniach 16,17 czerwca 20178 roku"
01.03.2018 08:13 PRPA.8141.01.2018.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
28.02.2018 12:52 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
21.02.2018 13:31 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
20.02.2018 14:01 Oferta na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w gminie Twardogóra
12.02.2018 08:54 IT.6733.30.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową na działce nr 63/1 i części działki nr 174 AM obręb Drogoszowice"
07.02.2018 12:55 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
31.01.2018 13:47 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
26.01.2018 12:25 IT.6733.30.2017.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową na działce nr 63/1 i części działki nr 174 AM obręb Drogoszowice"
26.01.2018 12:12 IT.6733.29.2017.AG Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN, NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
25.01.2018 14:20 IT.6733.28.2017.AG Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
24.01.2018 13:32 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
18.01.2018 07:54 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami tańca"
17.01.2018 12:39 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.01.2018 11:07 IF-PP.746.1.2018.WJ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Twardogórze
04.01.2018 10:05 IT.6733.28.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
04.01.2018 09:56 IT.6733.29.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN,NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
02.01.2018 14:28 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2018
21.12.2017 12:00 IT.6733.27.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 251.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
21.12.2017 11:51 IT.6733.26.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 246.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
21.12.2017 11:46 IT.6733.25.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 249.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
21.12.2017 11:38 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 250.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę nawierzchni Placu Piastów wraz z budową fontanny
20.12.2017 14:01 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
15.12.2017 15:27 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego
15.12.2017 15:26 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów
15.12.2017 15:21 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi
15.12.2017 15:02 IT.6733.29.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN,NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
13.12.2017 14:30 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę nawierzchni Placu Piastów wraz z budową fontanny
13.12.2017 11:49 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
06.12.2017 13:52 FPiR.042.12.2017.KSP Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyleglego do dworca kolejowego w Twardogórze"
05.12.2017 11:56 IT.6733.24.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 237.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego" na działce nr 86/1 obręb Chełstówek
05.12.2017 11:51 IT.6733.23.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 238.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz"
05.12.2017 11:44 IT.6733.22.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 234.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Sądrożyce
30.11.2017 13:18 IT.6733.27.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
30.11.2017 13:10 IT.6733.26.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
30.11.2017 12:56 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmiana nawierzchni Placu Piastów w Twardogórze wraz z budową fontanny
30.11.2017 11:45 IT.6733.25.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
30.11.2017 11:28 IT.6733.28.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
29.11.2017 13:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
24.11.2017 08:16 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 listopada r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
23.11.2017 09:39 IT.6721.1.2016 Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23.11.2017 09:37 IT.6721.9.2017 Obwieszczenie / ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
23.11.2017 09:08 GN0.604.2.9.20.2017 .KCz Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2017 - 2032"
22.11.2017 13:45 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.11.2017 13:10 Ogłoszenie o naborze do projektu „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra"
16.11.2017 08:07 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2017 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze.
16.11.2017 07:59 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2017 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Grabownie Małym, Sosnówce, Domasławicach, Bukowince
15.11.2017 11:42 IT.6733.27.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
15.11.2017 11:35 IT.6733.26.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
15.11.2017 11:21 IT.6733.25.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6"
10.11.2017 14:33 Zapytanie ofertowe w sprawie "Wykonania nasadzeń drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra"
08.11.2017 15:02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
02.11.2017 12:13 IT.6733.23.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz"
02.11.2017 12:04 IT.6733.22.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" - Sądrożyce
02.11.2017 11:52 IT.6733.24.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego" na działce nr 86/1 obręb Chełstówek
02.11.2017 09:28 Zapytanie ofertowe w sprawie "Wykonania nasadzeń drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra"
31.10.2017 13:41 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
30.10.2017 14:31 644.2017 Zarządzenie Nr 644.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2017
30.10.2017 09:03 IT.6733.21.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 225.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego" na działkach 163, 128/3 AM 2 obre b Grabowno Małe
25.10.2017 13:42 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i zbycia
20.10.2017 09:57 IT.6733.24.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego" na działce br 86/1 obręb Chełstówek
18.10.2017 13:57 IT.6721.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska, zgodnie z uchwałą Nr XXXI.347.2017 z dnia 28.09.2017 r.
17.10.2017 14:00 Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
17.10.2017 12:50 IT.6733.23.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz"
17.10.2017 12:31 IT.6733.22.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" - Sądrożyce
11.10.2017 14:31 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (11.10.2017 13:27)
05.10.2017 10:03 Zapytanie ofertowe w sprawie "Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - etap 2"
02.10.2017 14:24 Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
26.09.2017 14:01 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
26.09.2017 13:52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
25.09.2017 11:59 IT.6733.21.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego w Grabownie Małym
20.09.2017 13:42 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
19.09.2017 14:48 IT.6733.20.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę rozdzielczej sieci wodociągowej
13.09.2017 13:24 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
31.08.2017 13:06 Zapytanie ofertowe w sprawie "Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
28.08.2017 13:20 IT.6733.17.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych
23.08.2017 10:05 IT.6733.18.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 139.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru szkoły podstawowej na przedszkole
23.08.2017 10:01 IT.6733.14.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 138.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii kabloewj SN-20kV
09.08.2017 12:22 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
07.08.2017 10:04 IT.6733.19.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa lodowiska sezonowego z zadaszeniem i pawilonem obsługowym" na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 42/2, 11/11 AM-18 obręb Twardogóra
24.07.2017 10:35 ZKN.0200-1/2376/17 W związku z opracowywaniem przez Zarząd województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,poz. 519 z późn. zm.), projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z art. 96 ust. 2, 3 i 4 ww. ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wydanie opinii do załączonych projektów uchwał
21.07.2017 14:09 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Goszcz w zaczarowanym świecie muzyki"
19.07.2017 14:25 IT.6733.18.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru szkoły podstawowej na przedszkole
19.07.2017 11:18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14.07.2017 14:06 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmiana nawierzchni Placu Piastów w Twardogórze wraz z budową fontanny - obręb Twardogóra
14.07.2017 13:58 IT.6733.14.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka linii kablowej SN - 20kV - obręb Twardogóra i Sądrożyce
11.07.2017 14:42 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
05.07.2017 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
30.06.2017 13:08 IT.6733.13.2017.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
28.06.2017 14:11 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
28.06.2017 13:44 IT.271.9.2017.RZ Zaproszenie do złożenia ofert na „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gminy Twardogóra”
22.06.2017 08:08 Uchwała nr 5/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego
22.06.2017 08:02 Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
14.06.2017 09:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13.06.2017 09:51 IT.6733.12.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej - Chełstówek
09.06.2017 14:19 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
08.06.2017 13:37 Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
08.06.2017 13:22 Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
31.05.2017 13:27 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
31.05.2017 11:58 IT.6733.13.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - Goszcz
18.05.2017 13:53 FNP.KZ.1720.1.1.2017.MM Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
18.05.2017 11:48 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
17.05.2017 14:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.05.2017 08:57 IT.6733.10.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej - Goszcz
16.05.2017 14:38 IT.6733.7.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii kablowej 20 kV - Goszcz
16.05.2017 14:13 IT.6733.6.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa świetlicy środowiskowej - Domasławice
10.05.2017 14:09 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
05.05.2017 13:29 IT.6733.11.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i rozbudowę zabytkowego kościoła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług kultury wraz z funkcjami towarzyszącymi - gastronomiczną, biurową, socjalną i techniczną - Goszcz
02.05.2017 13:56 IT.6733.8.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów
02.05.2017 13:42 IT.6733.9.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami - Twardogóra
26.04.2017 11:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna