Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2016 14:53 IT.6733.27.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Goszczu
28.11.2016 14:50 IT.6733.26.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Sosnówce
28.11.2016 14:48 IT.6733.28.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Grabownie Małym
28.11.2016 14:41 IT.6733.30.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Chełstowie
25.11.2016 11:41 IT.6733.35.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka sieci elektroenergetycznej
22.11.2016 12:29 IT.6733.23.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Grabownie Wielkim
17.11.2016 14:34 FPiR.041.5.2016.KSP Zapytanie ofertowe na opracowanie Analizy efektywności kosztowej dla operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym"
17.11.2016 13:38 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17.11.2016 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Grabownie Małym, Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce.
17.11.2016 13:35 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17.11.2016 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze.
17.11.2016 13:32 IT.6733.34.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego
17.11.2016 13:30 IT.6733.25.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego
16.11.2016 14:31 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
16.11.2016 12:47 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
10.11.2016 08:58 IT.6733.24.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii napowietrznej NN - Grabowno Wielkie
10.11.2016 08:55 IT.6733.32.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Drągów
10.11.2016 08:42 IT.6733.28.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Grabowno Małe
09.11.2016 15:12 IT.6733.31.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Domasławice
09.11.2016 15:08 IT.6733.27.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Goszcz
09.11.2016 15:05 IT.6733.29.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Chełstówek
09.11.2016 15:03 IT.6733.30.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Chełstów
09.11.2016 14:59 IT.6733.26.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Sosnówka
09.11.2016 14:52 IT.6733.33.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Moszyce
09.11.2016 14:21 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
02.11.2016 15:03 IT.271.24.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”
02.11.2016 14:41 IT.6733.23.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Grabownie Wielkim
21.10.2016 13:29 IT.6733.23.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej w miejscowości Grabowno Wielkie
21.10.2016 11:17 IT.6733.22.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Moszycach
19.10.2016 14:49 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
11.10.2016 14:36 IT.6733.21.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Domasławicach
11.10.2016 11:00 IT.6733.19.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Olszówce
03.10.2016 14:55 IT.6733.16.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii napowietrzno - kablowej
03.10.2016 14:53 IT.6733.18.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę rurociągu kanalizacyjnego
29.09.2016 13:56 IT.6733.22.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Moszycach
28.09.2016 15:22 IT.6733.21.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Domasławicach
28.09.2016 15:20 IT.6733.19.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Olszówce
27.09.2016 11:59 IF-PP.746.50.2016.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę rurociagu 400mm o długości 392m odprowadzającego scieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100
26.09.2016 14:16 IT.6733.20.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej
23.09.2016 07:42 Zapytanie ofertowe na "Konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
22.09.2016 14:54 IT.6733.18.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rurociągu kanalizacyjnego
22.09.2016 14:50 IT.6733.16.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrzno-kablowej
21.09.2016 14:42 IT.6733.22.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Moszyce
21.09.2016 14:39 IT.6733.21.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Domasławice
21.09.2016 14:30 IT.6733.19.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Olszówka
20.09.2016 14:09 IT.6733.14.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni
20.09.2016 08:00 AB.6740.418.2016.4.AK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
14.09.2016 12:13 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
12.09.2016 15:13 IT.6733.13.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
07.09.2016 15:16 IT.6733.20.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę publicznych urządzeń służących do przesyłania ścieków - kanalizacji sanitarnej
01.09.2016 14:11 IT.6733.18.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa rurociagu kanalizacyjnego Obręb Grabowno Wielkie
01.09.2016 13:40 IT.6733.16.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia Obręb Grabowno Małe
25.08.2016 13:50 Zaproszenie do złożenia ofert na roboty budowlane pn. Remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych na budynku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Waryńskiego 10 w Twardogórze
23.08.2016 13:26 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra
23.08.2016 13:22 IT.6733.14.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa krytej pływalni
23.08.2016 13:12 IT.6733.13.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej
22.08.2016 14:53 AB.6740.418.2016.4.AK Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą " Przebudowa i rozbudowa drogi gminne nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa od km 0+000,00 do km 1+634,57"
19.08.2016 14:48 IF-PP.746.50.2016.AK Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
17.08.2016 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
17.08.2016 14:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017"
01.08.2016 12:27 IT.6733.14.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę krytej pływalni w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowę części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu
01.08.2016 12:12 IT.6733.13.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego: dla inwestycji obejmującej: budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia
22.07.2016 13:09 IT.6733.10.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę szatni przy boisku sportowym
20.07.2016 14:17 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
06.07.2016 13:20 IT.6733.10.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy szatni przy boisku sportowym
05.07.2016 14:01 Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie i instalacja systemu serwerowego"
29.06.2016 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
16.06.2016 07:14 IT.6733.12.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej
16.06.2016 07:11 IT.6733.11.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
10.06.2016 10:58 IT.6733.10.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa szatni przy boisku sportowym wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym
08.06.2016 14:19 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 08.06.2016 r. o możliwości prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Łazisku
01.06.2016 13:55 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
01.06.2016 13:28 IT.6733.12.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy słupowej stacji transformatorowej
25.05.2016 14:36 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
20.05.2016 12:31 IT.6733.11.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy linii kablowej niskiego napięcia
13.05.2016 12:50 IT.6733.12.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej
11.05.2016 07:15 Zapytanie ofertowe na "Dostawę 12 szt. poleasingowych komputerów stacjonarnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze"
06.05.2016 08:26 IT.6733.9.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
04.05.2016 14:37 IT.6733.11.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
04.05.2016 13:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
25.04.2016 12:04 IT.6733.8.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie zieleni
13.04.2016 14:50 IT.6733.9.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
13.04.2016 14:47 IT.6733.7.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę placu manewrowego
13.04.2016 14:35 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.04.2016 09:47 IT.6733.6.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
11.04.2016 09:28 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
08.04.2016 14:01 Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra
04.04.2016 14:52 IT.6733.4.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
04.04.2016 14:51 IT.6733.5.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej w Sosnówce
04.04.2016 14:48 IT.6733.3.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania
04.04.2016 14:45 IT.6733.2.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego
30.03.2016 14:25 IT.6733.8.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego zagospodarowania zieleni
30.03.2016 14:24 IT.6733.7.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy placu manewrowego
30.03.2016 13:52 IT.6733.6.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy sieci wodociągowej
30.03.2016 13:47 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
23.03.2016 13:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
21.03.2016 12:23 IT.6733.9.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
16.03.2016 12:38 IT.6733.5.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy drogi gminnej
16.03.2016 12:33 IT.6733.4.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej
16.03.2016 12:29 IT.6733.3.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy skrzyżowania
16.03.2016 12:10 OR.4040.1H.2016.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu OSP przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2016 w dniach 18,19 czerwca 2016 roku"
11.03.2016 13:45 OR.4040.1T.2016.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2016 w dniach 18,19 czerwca 2016 roku"
07.03.2016 14:34 IT.6733.8.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie zieleni
07.03.2016 14:31 IT.6733.7.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę placu manewrowego
07.03.2016 14:22 IT.6733.2.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego
07.03.2016 11:11 PRPA.8141.01.2016.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 14-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
04.03.2016 15:02 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej w Goli Wielkiej.
02.03.2016 14:50 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
02.03.2016 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
02.03.2016 09:19 IT.6733.6.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
26.02.2016 07:33 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.02.2016 14:52 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę drogi w Goli Wielkiej
25.02.2016 07:38 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 lutego 2016 w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego
24.02.2016 14:03 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
23.02.2016 14:56 IT.6733.5.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej w Sosnówce
23.02.2016 14:54 IT.6733.4.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej w Moszycach
23.02.2016 14:52 IT.6733.3.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania w Goszczu
23.02.2016 09:13 IT.271.2.2016 Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
23.02.2016 08:59 IT.271.1.2016 Zapytanie ofertowe na "Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
15.02.2016 14:32 IT.6733.2.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego
03.02.2016 14:39 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka
01.02.2016 13:49 IT.6733.13.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 11.2016
28.01.2016 15:29 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowej drogi gminnej
27.01.2016 13:37 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
26.01.2016 09:15 Zarządzenie nr 301.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.
15.01.2016 11:16 IT.6733.12.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 4.2016
14.01.2016 12:59 IT.6733.13.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy linii kablowej SN i NN
11.01.2016 08:19 IT.6733.10.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 181.2015
08.01.2016 09:45 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 stycznia 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2016
23.12.2015 14:21 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
18.12.2015 15:01 Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016
17.12.2015 14:14 IT.6733.12.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkiej, powiatowej i gminnej
17.12.2015 14:11 IT.6733.10.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
15.12.2015 13:02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
14.12.2015 14:26 IT.6733.13.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej SN i NN wraz ze słupową stacją transformatorową oraz zestawem złączowo - pomiarowym
14.12.2015 12:58 IF-PP.746.171.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
02.12.2015 14:43 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 02.12.2015 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszychach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze.
02.12.2015 14:39 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 02.12.2015 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce.
02.12.2015 12:04 IT.6733.8.2015.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
30.11.2015 11:04 IT.6733.12.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkiej, powiatowej i gminnej
27.11.2015 08:26 Zapytanie ofertowe na "Dostawę 10 szt. poleasingowych komputerów stacjonarnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze"
25.11.2015 14:07 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
24.11.2015 11:54 IT.6733.10.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na działce nr 62/18 obręb Sosnówka, AM-1
10.11.2015 10:48 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
05.11.2015 13:05 Zapytanie ofertowe na "Dostawę 10 szt. poleasingowych komputerów stacjonarnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze"
04.11.2015 13:28 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
03.11.2015 13:55 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze
28.10.2015 15:02 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
27.10.2015 14:24 IF-PP.746.171.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
27.10.2015 13:39 IT.6733.7.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego w Goszczu.
27.10.2015 13:32 IT.6733.6.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni, przebudowę części budynku hali sportowo - widowiskowej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hali widowiskowej na szatnie i pomieszczenia sanitarne.
23.10.2015 12:22 IT.6733.5.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim

poprzednia 1 2 3 4 5 następna