Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2016 15:13 IT.6733.13.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
07.09.2016 15:16 IT.6733.20.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę publicznych urządzeń służących do przesyłania ścieków - kanalizacji sanitarnej
01.09.2016 14:11 IT.6733.18.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa rurociagu kanalizacyjnego Obręb Grabowno Wielkie
01.09.2016 13:40 IT.6733.16.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia Obręb Grabowno Małe
25.08.2016 13:50 Zaproszenie do złożenia ofert na roboty budowlane pn. Remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych na budynku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Waryńskiego 10 w Twardogórze
23.08.2016 13:26 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra
23.08.2016 13:22 IT.6733.14.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa krytej pływalni
23.08.2016 13:12 IT.6733.13.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej
22.08.2016 14:53 AB.6740.418.2016.4.AK Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą " Przebudowa i rozbudowa drogi gminne nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa od km 0+000,00 do km 1+634,57"
19.08.2016 14:48 IF-PP.746.50.2016.AK Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
17.08.2016 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
17.08.2016 14:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017"
01.08.2016 12:27 IT.6733.14.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę krytej pływalni w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowę części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu
01.08.2016 12:12 IT.6733.13.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego: dla inwestycji obejmującej: budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia
22.07.2016 13:09 IT.6733.10.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę szatni przy boisku sportowym
20.07.2016 14:17 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
06.07.2016 13:20 IT.6733.10.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy szatni przy boisku sportowym
05.07.2016 14:01 Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie i instalacja systemu serwerowego"
29.06.2016 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
16.06.2016 07:14 IT.6733.12.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej
16.06.2016 07:11 IT.6733.11.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
10.06.2016 10:58 IT.6733.10.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa szatni przy boisku sportowym wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym
08.06.2016 14:19 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 08.06.2016 r. o możliwości prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Łazisku
01.06.2016 13:55 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
01.06.2016 13:28 IT.6733.12.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy słupowej stacji transformatorowej
25.05.2016 14:36 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
20.05.2016 12:31 IT.6733.11.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy linii kablowej niskiego napięcia
13.05.2016 12:50 IT.6733.12.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej
11.05.2016 07:15 Zapytanie ofertowe na "Dostawę 12 szt. poleasingowych komputerów stacjonarnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze"
06.05.2016 08:26 IT.6733.9.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
04.05.2016 14:37 IT.6733.11.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
04.05.2016 13:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
25.04.2016 12:04 IT.6733.8.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie zieleni
13.04.2016 14:50 IT.6733.9.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
13.04.2016 14:47 IT.6733.7.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę placu manewrowego
13.04.2016 14:35 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.04.2016 09:47 IT.6733.6.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
11.04.2016 09:28 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
08.04.2016 14:01 Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra
04.04.2016 14:52 IT.6733.4.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
04.04.2016 14:51 IT.6733.5.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej w Sosnówce
04.04.2016 14:48 IT.6733.3.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania
04.04.2016 14:45 IT.6733.2.2016.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego
30.03.2016 14:25 IT.6733.8.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego zagospodarowania zieleni
30.03.2016 14:24 IT.6733.7.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy placu manewrowego
30.03.2016 13:52 IT.6733.6.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy sieci wodociągowej
30.03.2016 13:47 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
23.03.2016 13:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
21.03.2016 12:23 IT.6733.9.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia
16.03.2016 12:38 IT.6733.5.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy drogi gminnej
16.03.2016 12:33 IT.6733.4.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej
16.03.2016 12:29 IT.6733.3.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy skrzyżowania
16.03.2016 12:10 OR.4040.1H.2016.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu OSP przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2016 w dniach 18,19 czerwca 2016 roku"
11.03.2016 13:45 OR.4040.1T.2016.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2016 w dniach 18,19 czerwca 2016 roku"
07.03.2016 14:34 IT.6733.8.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie zieleni
07.03.2016 14:31 IT.6733.7.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę placu manewrowego
07.03.2016 14:22 IT.6733.2.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego
07.03.2016 11:11 PRPA.8141.01.2016.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 14-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
04.03.2016 15:02 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej w Goli Wielkiej.
02.03.2016 14:50 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
02.03.2016 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
02.03.2016 09:19 IT.6733.6.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej
26.02.2016 07:33 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
25.02.2016 14:52 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę drogi w Goli Wielkiej
25.02.2016 07:38 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 lutego 2016 w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego
24.02.2016 14:03 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
23.02.2016 14:56 IT.6733.5.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi gminnej w Sosnówce
23.02.2016 14:54 IT.6733.4.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej w Moszycach
23.02.2016 14:52 IT.6733.3.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania w Goszczu
23.02.2016 09:13 IT.271.2.2016 Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
23.02.2016 08:59 IT.271.1.2016 Zapytanie ofertowe na "Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
15.02.2016 14:32 IT.6733.2.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ciągu pieszo-rowerowego
03.02.2016 14:39 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka
01.02.2016 13:49 IT.6733.13.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 11.2016
28.01.2016 15:29 IT.6733.1.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowej drogi gminnej
27.01.2016 13:37 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
26.01.2016 09:15 Zarządzenie nr 301.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.
15.01.2016 11:16 IT.6733.12.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 4.2016
14.01.2016 12:59 IT.6733.13.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego budowy linii kablowej SN i NN
11.01.2016 08:19 IT.6733.10.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 181.2015
08.01.2016 09:45 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 stycznia 2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2016
23.12.2015 14:21 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
18.12.2015 15:01 Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016
17.12.2015 14:14 IT.6733.12.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkiej, powiatowej i gminnej
17.12.2015 14:11 IT.6733.10.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
15.12.2015 13:02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
14.12.2015 14:26 IT.6733.13.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej SN i NN wraz ze słupową stacją transformatorową oraz zestawem złączowo - pomiarowym
14.12.2015 12:58 IF-PP.746.171.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
02.12.2015 14:43 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 02.12.2015 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszychach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze.
02.12.2015 14:39 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 02.12.2015 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce.
02.12.2015 12:04 IT.6733.8.2015.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
30.11.2015 11:04 IT.6733.12.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkiej, powiatowej i gminnej
27.11.2015 08:26 Zapytanie ofertowe na "Dostawę 10 szt. poleasingowych komputerów stacjonarnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze"
25.11.2015 14:07 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
24.11.2015 11:54 IT.6733.10.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na działce nr 62/18 obręb Sosnówka, AM-1
10.11.2015 10:48 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
05.11.2015 13:05 Zapytanie ofertowe na "Dostawę 10 szt. poleasingowych komputerów stacjonarnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze"
04.11.2015 13:28 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
03.11.2015 13:55 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze
28.10.2015 15:02 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
27.10.2015 14:24 IF-PP.746.171.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
27.10.2015 13:39 IT.6733.7.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego w Goszczu.
27.10.2015 13:32 IT.6733.6.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni, przebudowę części budynku hali sportowo - widowiskowej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hali widowiskowej na szatnie i pomieszczenia sanitarne.
23.10.2015 12:22 IT.6733.5.2015.TS Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
20.10.2015 09:30 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 października 2015 r. w sprawie konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
15.10.2015 10:13 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Twardogóra
14.10.2015 14:19 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.10.2015 14:15 IT.6733.6.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni, przebudowę części budynku hali sportowo - widowiskowej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hali widowiskowej na szatnie i pomieszczenia sanitarne
13.10.2015 14:04 IT.6733.7.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego w Goszczu
09.10.2015 13:11 IT.6733.8.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
08.10.2015 14:45 IT.6733.5.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego.
07.10.2015 14:34 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
06.10.2015 09:02 Ogłoszenie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego
01.10.2015 14:42 FNP.3120.7.107.2015.ID Interpretacja indywidualna prawa podatkowego
01.10.2015 14:39 L.dz.2038/06/2015 Wniosek o wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości
21.09.2015 15:22 IT.6733.7.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego w Goszczu
16.09.2015 11:29 IT.6733.4.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej sn i nn wraz z zestawami złączowo - pomiarowymi oraz wymianę słupów.
15.09.2015 08:18 IT.6733.6.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni, przebudowę części budynku hali sportowo - widowiskowej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hali widowiskowej na szatnie i pomieszczenia sanitarne
15.09.2015 08:07 IT.6733.5.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego
02.09.2015 14:36 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
01.09.2015 13:18 IT.271.13.2015 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn, "Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze"
27.08.2015 13:53 IF-PP.746.22.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
27.08.2015 13:23 IF-PP.746.21.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
25.08.2015 08:42 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
11.08.2015 09:52 IT.271.10.2015 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120298 D relacji Olszówka - Trzy Chałupy wraz z przebudową zjazdów na posesje”
05.08.2015 13:53 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
28.07.2015 06:10 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 13:48 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
22.07.2015 13:30 Oś.4464.5.2.2015.WC Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisko opiekuna uczniów niepełnosprawnych w trakcie przewozu do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015-2016
03.07.2015 12:03 Oś.4464.1.1.2015.WC Zapytanie ofertowe na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.
24.06.2015 13:40 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
15.06.2015 12:00 Oś.4464.5.1.2015.WC Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie składania ofert dotyczących sprawowania opieki nad uczniami w trakcie przewozu do lub ze szkoły w roku szkolnym 2015-2016zniów w trakcie przewozu do lub ze szkoły
02.06.2015 11:50 OFSz.KZ.1720.1.1.2015.MM Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
01.06.2015 14:38 Ogłoszenie w sprawie przyjęcia kandydatów na ławników
13.05.2015 13:41 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
04.05.2015 12:20 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
29.04.2015 08:33 FNP.FE.2.2015.AL Zapytanie ofertowe na opracowanie: programu funkcjonalno - użytkowego, szkiców oraz rysunków sytuacyjnych, szacunkowego zestawienia kosztów budowy mikroinstalacji prosumenckich
22.04.2015 14:08 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
21.04.2015 15:11 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
15.04.2015 13:58 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
14.04.2015 10:31 Zaproszenie do złożenia ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra"
02.04.2015 08:18 GNO.604.5.1.2015.KA.7 Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę sadzonek pelargonii bluszczolistnej, celem ukwiecenia rynku w Twardogórze"
01.04.2015 14:46 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.03.2015 12:59 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remonty i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
12.03.2015 13:23 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
12.03.2015 11:39 OR.4040.1H.2015.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu OSP przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2015 w dniach 27, 28 czerwca 2015 ."
10.03.2015 14:18 OR.4040.1T.2015.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2015 w dniach 27, 28 czerwca 2015 roku"
09.03.2015 12:18 Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 14-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
02.03.2015 14:51 Zarządzenie Nr 42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze z siedzibą w Twardogórze przy ulicy Grunwaldzkiej 1.
25.02.2015 13:36 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna