Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2015 09:30 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 19 października 2015 r. w sprawie konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
15.10.2015 10:13 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Twardogóra
14.10.2015 14:19 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.10.2015 14:15 IT.6733.6.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni, przebudowę części budynku hali sportowo - widowiskowej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hali widowiskowej na szatnie i pomieszczenia sanitarne
13.10.2015 14:04 IT.6733.7.2015.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego w Goszczu
09.10.2015 13:11 IT.6733.8.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
08.10.2015 14:45 IT.6733.5.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego.
07.10.2015 14:34 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
06.10.2015 09:02 Ogłoszenie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego
01.10.2015 14:42 FNP.3120.7.107.2015.ID Interpretacja indywidualna prawa podatkowego
01.10.2015 14:39 L.dz.2038/06/2015 Wniosek o wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości
21.09.2015 15:22 IT.6733.7.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego w Goszczu
16.09.2015 11:29 IT.6733.4.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej sn i nn wraz z zestawami złączowo - pomiarowymi oraz wymianę słupów.
15.09.2015 08:18 IT.6733.6.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni, przebudowę części budynku hali sportowo - widowiskowej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hali widowiskowej na szatnie i pomieszczenia sanitarne
15.09.2015 08:07 IT.6733.5.2015.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego
02.09.2015 14:36 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
01.09.2015 13:18 IT.271.13.2015 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn, "Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze"
27.08.2015 13:53 IF-PP.746.22.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
27.08.2015 13:23 IF-PP.746.21.2015.OP Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
25.08.2015 08:42 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
11.08.2015 09:52 IT.271.10.2015 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120298 D relacji Olszówka - Trzy Chałupy wraz z przebudową zjazdów na posesje”
05.08.2015 13:53 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
28.07.2015 06:10 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
22.07.2015 13:48 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
22.07.2015 13:30 Oś.4464.5.2.2015.WC Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisko opiekuna uczniów niepełnosprawnych w trakcie przewozu do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015-2016
03.07.2015 12:03 Oś.4464.1.1.2015.WC Zapytanie ofertowe na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.
24.06.2015 13:40 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
15.06.2015 12:00 Oś.4464.5.1.2015.WC Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie składania ofert dotyczących sprawowania opieki nad uczniami w trakcie przewozu do lub ze szkoły w roku szkolnym 2015-2016zniów w trakcie przewozu do lub ze szkoły
02.06.2015 11:50 OFSz.KZ.1720.1.1.2015.MM Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
01.06.2015 14:38 Ogłoszenie w sprawie przyjęcia kandydatów na ławników
13.05.2015 13:41 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
04.05.2015 12:20 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
29.04.2015 08:33 FNP.FE.2.2015.AL Zapytanie ofertowe na opracowanie: programu funkcjonalno - użytkowego, szkiców oraz rysunków sytuacyjnych, szacunkowego zestawienia kosztów budowy mikroinstalacji prosumenckich
22.04.2015 14:08 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
21.04.2015 15:11 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
15.04.2015 13:58 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
14.04.2015 10:31 Zaproszenie do złożenia ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra"
02.04.2015 08:18 GNO.604.5.1.2015.KA.7 Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę sadzonek pelargonii bluszczolistnej, celem ukwiecenia rynku w Twardogórze"
01.04.2015 14:46 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.03.2015 12:59 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remonty i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
12.03.2015 13:23 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
12.03.2015 11:39 OR.4040.1H.2015.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu OSP przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2015 w dniach 27, 28 czerwca 2015 ."
10.03.2015 14:18 OR.4040.1T.2015.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2015 w dniach 27, 28 czerwca 2015 roku"
09.03.2015 12:18 Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 14-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
02.03.2015 14:51 Zarządzenie Nr 42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze z siedzibą w Twardogórze przy ulicy Grunwaldzkiej 1.
25.02.2015 13:36 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2015
25.02.2015 13:27 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rehabilitacyjnym i imprezach integracyjnych
19.02.2015 09:10 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego
09.02.2015 14:07 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej w ramach projektu "Wyginaj śmiało ciało - ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze"
14.01.2015 12:49 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
13.01.2015 10:59 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
23.12.2014 13:20 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22.12.2014 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w Grabownie Wielkim
23.12.2014 13:06 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22.12.2014 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Grabownie Wielkim
18.12.2014 13:42 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18.12.2014 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Łazisku, Moszychach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze.
18.12.2014 13:37 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18.12.2014 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Grabownie Małym, Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce.
03.12.2014 13:43 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
28.11.2014 13:24 PR.041.2.2013.KSP Zapytania ofertowe na: Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenia nowych oraz utworzenia miejsca postoju w Sosnówce
26.11.2014 15:12 Informacja o przystąpieniu do opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.
24.11.2014 14:32 WOOŚ.4210.41.2014.BZ.2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
20.11.2014 15:15 PR.041.2.2013.KSP Zapytania ofertowe na: Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenia nowych oraz utworzenia miejsca postoju w Sosnówce
10.11.2014 13:18 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
30.10.2014 14:04 PR.041.2.2013.KSP Zapytania ofertowe na: Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenia nowych oraz utworzenia miejsca postoju w Sosnówce
28.10.2014 14:37 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 października 2014 r. w sprawie konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
28.10.2014 07:59 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej stajni na budynek usługowy o funkcji recepcyjnej i wystawienniczej wraz z zagospodarowaniem terenu w Goszczu"
24.10.2014 15:20 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
22.10.2014 16:30 PR.041.2.2013.KSP Zapytania ofertowe na: Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenia nowych oraz utworzenia miejsca postoju w Sosnówce
24.09.2014 08:29 Oferta na przeprowadzenie programu profilaktycznego - uzależnienie od środków psychoaktywnych
19.09.2014 08:32 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra
17.09.2014 08:04 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Twardogóra na lata 2014-2020"
11.09.2014 09:58 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 września 2014 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój piłki nożnej dla seniorów i młodzieży na terenie Twardogóry w miejscowości Bukowinka w związku z awansem do "B" klasy".
11.09.2014 09:25 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra
03.09.2014 14:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
22.08.2014 13:45 Zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Twardogóra
20.08.2014 14:47 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
13.08.2014 12:35 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
04.08.2014 12:52 Zapytanie ofertowe na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.
23.07.2014 10:45 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i imprezy integracyjne"
14.07.2014 09:34 Ogłoszenie w sprawie spotkania sołtysów
11.07.2014 13:51 Zawiadomienie w sprawie badań geologicznych prowadzonych na terenie gminy Twardogóra
10.07.2014 14:34 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Twardogóra.
04.06.2014 13:31 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
21.05.2014 13:44 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
20.05.2014 13:18 Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego.
15.05.2014 14:40 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie tablicy promocyjnej dla zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"
07.05.2014 14:37 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic edukacyjnych w ramach projektu pn. "Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze"
05.05.2014 11:29 IF.OO.746.20.2014.GM2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwo Grabowno Wielkie.
30.04.2014 13:39 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
23.04.2014 14:16 Ogłoszenie
23.04.2014 08:32 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
28.03.2014 10:14 Informacja
28.03.2014 09:33 Zaproszenie do złożenia ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra"
28.03.2014 09:25 GNO.604.5.1.2014.KA Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę sadzonek pelargonii bluszczolistnej, celem ukwiecenia rynku w Twardogórze"
26.03.2014 12:53 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
19.03.2014 13:43 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
19.03.2014 13:13 IF-PP.746.20.2014.GM2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwo Grabowno Wielkie.
12.03.2014 13:28 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
10.03.2014 13:48 Zarządzenie Nr 764.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze z siedzibą w Twadogórze przy ul. Stefana Batorego 5.
07.03.2014 08:43 OR.4040.1H.2014.JCz Zaproszenie do negocjacji w zakresie "Dzierżawy placu OSP przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry - 2014 w dniach 7, 8 czerwca 2014 r."
07.03.2014 08:24 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic edukacyjnych w ramach projektu pn. "Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze"
06.03.2014 08:27 PRPA.8141.02.2014.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 14-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
26.02.2014 14:55 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
21.02.2014 14:47 OR.4040.IT.2014.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2014 w dniach 7 i 8 czerwca 2014 r."
20.02.2014 14:23 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze
12.02.2014 14:06 Ogłoszenie
06.02.2014 09:23 Oferta na prowadzenie programów - warsztatów profilaktycznych
05.02.2014 13:38 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie rezygnacji z dotacji na rozwój sportu
22.01.2014 10:20 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 21.01.2014 r. w sprawie dotacji dla klubów sportowych
21.01.2014 14:04 IT.061.1.2013.AG Ogłoszenie o możliwości zapoznania się ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.12.2013 15:04 Plan pracy rady na I półrocze 2014 r.
31.12.2013 13:24 Zarządzenie nr 730.2013 Zarządzenia Nr 730.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: rozkładu czasu pracy oraz jego wymiaru dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze w 2014 roku
31.12.2013 12:59 WOOŚ.4210.37.2013.JNK.9 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.12.2013 11:54 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rozprządzenia w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego
18.12.2013 15:13 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16.12.2013 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w Bukowince
18.12.2013 15:10 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16.12.2013 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Nowej Wsi Goszczańskiej i Domasławicach
18.12.2013 15:05 Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży"
16.12.2013 14:39 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
13.12.2013 12:08 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Dąbrowa, gmina Twardogóra
13.12.2013 11:59 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Dąbrowa, gmina Twardogóra
02.12.2013 12:02 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Dąbrowa, gmina Twardogóra
22.11.2013 07:51 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
22.11.2013 07:47 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
12.11.2013 08:32 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
31.10.2013 15:24 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. "Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze"
07.10.2013 14:59 Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu i protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości.
01.10.2013 13:27 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy o szczepieniu lisów
01.10.2013 12:46 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 01.10.2013 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Goszczu i Nowej Wsi Goszczańskiej
16.09.2013 13:31 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 12.09.2013 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Goszczu i Nowej Wsi Goszczańskiej
07.08.2013 13:09 Ogłoszenie: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaż z dnia 07 sierpnia 2013 r.
02.07.2013 14:04 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Pl. Targowy) w Twardogórze"
02.07.2013 09:46 Ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego.
21.06.2013 07:52 Ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie udzielonej pomocy publicznej
21.06.2013 07:48 Ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń
12.06.2013 09:56 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 /ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja/ z drogą powiatową nr 1470D /ul. 1-go Maja/ z drogami gminnymi /ul. Poznańska i Plac Targowy/ na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra"
20.05.2013 12:44 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i Promocja Zdrowia - Opieka Poradni Rehabilitacyjnej"
06.05.2013 12:11 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26.04.2013 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych.
30.04.2013 10:19 Ogłoszenie w sprawie spotkań z mieszkańcami
26.04.2013 09:33 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 /ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja/ z drogą powiatową nr 1470D /ul. 1-go Maja/ z drogami gminnymi /ul. Poznańska i Plac Targowy/ na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra"
18.04.2013 08:03 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
13.03.2013 14:54 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
08.03.2013 13:41 Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 14-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
28.02.2013 10:40 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25.02.2013 r. w sprawie dotacji dla Klubu Sportowego "Polonia" Grabowno Wielkie
26.02.2013 14:33 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne"
14.02.2013 12:14 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wycena nieruchomości / analiza rynku cen
08.02.2013 15:18 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120297 D w miejscowości Olszówka gm. Twardogóra."
31.01.2013 11:28 OR.4040.IT.2013.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry w dniach 8 i 9 czerwca 2013 r."
31.01.2013 08:52 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn."Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze"
16.01.2013 12:22 Sprawozdanie z podjętych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ul. Wielkopolskiej w Twardogórze.
15.01.2013 11:03 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14.01.2013 r. w sprawie dotacji dla klubów sportowych
07.01.2013 13:32 AB.6740.941.2012.4 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
04.01.2013 15:00 IT.271.1.2013 Zapytanie ofertowe na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa (restauracja) fragmentu skrzydła płn. zach. zespołu pałacowego w Goszczu"

poprzednia 1 2 3 4 5 następna