Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2011 07:52 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 131/13 AM 1 obręb Drogoszowice gmina Twardogóra
09.11.2011 11:30 Ogłoszenie w sprawie konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze dotyczące przyjęcia Uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Twardogóra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
03.11.2011 13:07 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.10.2011 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania : "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_49 w relacji: WD_Dobroszyce - WD_Bukowice Trzebnickie.
30.09.2011 14:24 Wnioski do budżetu na rok 2012
19.09.2011 14:45 Oś.4464.2.8.2011.WC Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisko opiekuna uczniów w trakcie przewozu do lub ze szkoły.
18.07.2011 09:19 Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego
07.07.2011 07:53 Konkurs na wyłonienie kandydata na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Wrocławskiej i pobierania inkasa opłaty targowej z terenu miasta i gminy Twardogóra.
05.07.2011 15:09 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisko opiekuna uczniów w trakcie przewozu do lub ze szkoły.
17.06.2011 13:26 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie możliwości najmu nieruchomości położonej w Twardogórze przy ulicy Ratuszowej 10 na Dz. Nr 54/12 AM 25
14.06.2011 13:56 Konkurs na wyłonienie kandydata na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Wrocławskiej i pobierania inkasa opłaty targowej z terenu miasta i gminy Twardogóra.
31.05.2011 14:36 Ogłoszenie w sprawie udzielonej pomocy publicznej
31.05.2011 14:25 Ogłoszenie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń
31.05.2011 13:13 Zgłaszanie kandydatów na ławników - do 30 czerwca
30.05.2011 09:48 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie możliwości najmu nieruchomości położonej we wsi Łazisko nd dz. nr 5/2 AM 1 obręb Łazisko Gmina Twardogóra
12.05.2011 08:49 Konkurs na wyłonienie kandydata na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Wrocławskiej i pobierania inkasa opłaty targowej z terenu miasta i gminy Twardogóra.
11.05.2011 15:14 Zarządzenie Nr 96.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie: ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiata – Stilo
11.05.2011 14:43 IT.0022-9.09-10/10-11 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
26.04.2011 09:05 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
26.04.2011 09:01 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra
15.04.2011 13:48 Konkurs na wyłonienie kandydata na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Wrocławskiej i pobierania inkasa opłaty targowej z terenu miasta i gminy Twardogóra
14.04.2011 15:28 Zarządzenie Nr 79.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego samochodu osobowego marki Fiat - Stilo
05.04.2011 09:59 Konkurs na wyłonienie kandydata na prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Wrocławskiej i pobierania inkasa opłaty targowej z terenu miasta i gminy Twardogóra
25.03.2011 09:37 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne"
10.03.2011 15:36 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
03.02.2011 11:14 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług handlowo-gastronomicznych podczas obchodów "Dni Twardogóry-2011" w dniach 02, 03 lipca 2011
26.01.2011 08:27 Ogłoszenie w sprawie oferty na prowadzenie audytu wewnętrznego.
29.12.2010 14:33 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY z dnia 29 grudnia 2010 r.
29.12.2010 10:01 Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
21.12.2010 08:29 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagpospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17, AM 1 położonych w obrębie Moszyce
08.12.2010 14:51 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
22.11.2010 15:42 FE/5/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadanie ogłoszenia prasowego w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w Gminie Twardogóra
22.11.2010 15:35 FE/6/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie naklejek, ulotek i plakatów w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w Gminie Twardogóra”
22.11.2010 15:25 FE/7/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.10.2010 12:31 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 5 października 2010 r.
13.08.2010 09:32 IT.7325-2/5/10 Ogłoszenie IT.7325-2/5/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Drogoszowice w gminie Twardogóra
28.07.2010 12:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
22.07.2010 12:46 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne"
15.07.2010 14:33 FNP/FE-4/10 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu "BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I GIMNAZJUM NR 1 W TWARDOGÓRZE WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPJESKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2010
15.07.2010 11:48 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie oferty realizacji zadań publicznych pn. "Szkolenia w zakresie piłki nożnej w klubie sportowym dla młodzieży szkolnej i mieszkańców miejscowości Grabowno Wielkie"
09.07.2010 13:57 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej i naklejek dla zadania pn. „ZAKUP I WDROŻENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE” oraz tablicy pamiątkowej dla zadania pn. "BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I GIMNAZJUM NR 1 W TWARDOGÓRZE"
07.07.2010 14:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
22.06.2010 07:57 IT.7325-31/27/08-10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 55/4, 55/5, 55/6 AM-1, położonych w obrębie Chełstówek, gmina Twardogóra.
17.06.2010 08:16 IT.7331-53-6/08-10 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu położonego w obrębie Grabowno Wielkie
11.06.2010 14:31 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w Gminie Twardogóra" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013
08.06.2010 15:07 Ogłoszenie z dnia 31 maja 2010 r. - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
08.06.2010 15:02 Ogłoszenia z dnia 31 maja 2010 r. – wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2009 r. udzielono pomocy publicznej
25.05.2010 14:28 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie oferty złożonej przez Klub Sportowy Polonia w ramach realizacji zadania publicznego.
17.05.2010 11:46 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie VIVA ART w ramach realizacji zadania publicznego.
19.04.2010 11:19 Oferta na prowadzenie zajęć świetlicowych
31.03.2010 11:43 Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
25.03.2010 10:11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z dnia 24 marca 2010 r.
08.03.2010 13:16 Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu marki ŻUK A-15
11.02.2010 09:13 IT.7325-49/2/09-10 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra dla terenu połozonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra, obejmujacego działki nr 127/4, 140/3, 141/1 oraz części działek 134, 137, 138, 519, 520/4
11.02.2010 09:03 IT.7325-30/3/09-10 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17, AM1 położonych w obrębie Moszyce
28.01.2010 15:04 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług handlowo-gastronomicznych podczas obchodów „Dni Twardogóry-2010” w dniach 05,06 czerwca 2010 roku.
15.01.2010 15:23 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie: konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
11.01.2010 08:40 Oferta na prowadzenie zajęć świetlicowych
07.01.2010 08:01 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej, współfinansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
23.12.2009 15:28 "WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I SPRZEDAŻY" z dnia 15 grudnia 2009 r.
08.12.2009 08:11 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie: konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
30.11.2009 08:37 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009
17.11.2009 08:52 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie pozyskania i wyrobu drzew na własny użytek.
16.11.2009 16:02 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice.
26.10.2009 14:34 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok"
26.08.2009 08:43 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie pozyskania i wyrobu drzew na własny użytek.
24.08.2009 10:57 Nabór wniosków do programu PFRON
01.07.2009 15:24 DM-Ś/JB/7660-92/1533-I/09 Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 11 maja 2009 r. znak DM-Ś/JB/7660-92/125-III/08 udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Twardogórze pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie kwatery i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim.
26.06.2009 14:52 Ogłoszenie z dnia 29 maja 2009 r - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
26.06.2009 14:28 Ogłoszenia z dnia 29 maja 2009 r. – wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2008 r. udzielono pomocy publicznej
16.06.2009 12:27 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra
08.06.2009 15:04 Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze"
04.06.2009 14:03 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w roku 2009 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
03.06.2009 13:06 Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla zadania pn. "Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze"
18.05.2009 13:12 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Grabowno Małe
30.04.2009 11:03 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2009 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
02.04.2009 14:42 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009
25.03.2009 15:20 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy kabla światłowodowego PKP
25.03.2009 08:17 "Pakiet na rzecz przedsiębiorczości" - Informacja Ministra Gospodarki
09.03.2009 10:50 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadań publicznych w roku 2009
15.01.2009 11:54 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009, przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
31.12.2008 12:13 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 55/4, 55/5, 55,6 AM 1 położonych w obrębie Chełstówek, gmina Twardogóra.
18.12.2008 17:04 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa kąpieliska otwartego..."
18.11.2008 09:40 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową i przebudową drogi gminnej dla wsi Moszyce"
18.11.2008 09:36 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa budynku gospodarczo - usługowego (zakład stolarski) w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra"
21.10.2008 16:30 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni i zagospodarowania terenu Rynek Ogrodowa w Twardogórze"
13.10.2008 14:38 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową drogi gminnej dla wsi Moszyce"
01.10.2008 12:43 Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku gospodarczo - usługowego (zakład stolarsko - meblarski) w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra"
26.09.2008 17:14 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury technicznej oraz ze zjazdami na posesje"

poprzednia 1 2 3 4 5 6