Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2014 08:18 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
26.01.2012 14:02 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
20.08.2008 13:40 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu organizacji przyjęć na terenie miasta i gminy Twardogóra
20.08.2008 13:29 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
20.08.2008 11:25 Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Twardogóra
20.08.2008 11:17 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra
21.08.2008 16:58 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - na obszar gminy
21.08.2008 16:41 Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową na osobę trzecią
21.08.2008 14:55 Wtórnik licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
21.08.2008 14:52 Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
21.08.2008 14:50 Zgoda na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową, przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy
21.08.2008 14:34 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - na obszar gminy
21.08.2008 14:29 Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
21.08.2008 14:25 Wtórnik licencji na wykonywanie transportu drogowego osób
21.08.2008 14:21 Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
21.08.2008 14:14 Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (w przypadku jego utraty)
21.08.2008 14:09 Wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób
21.08.2008 14:07 Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
21.08.2008 14:04 Wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy
21.08.2008 14:01 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób
21.08.2008 13:58 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób - na obszar gminy
21.08.2008 13:54 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów specjalnych osób