Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2009 11:31 GNO-7625-DŚ/12-Z-01/09 Budowa zakładowej stacji paliw dla samochodów ciężarowych oraz miejsca startów i lądowań helikoptera wraz z zapleczem technicznym na terenie Zakładów Meblarskich Bodzio w Goszczu, gm. Twardogóra.
01.12.2009 13:50 Dobudowa hali magazynu wyrobów gotowych zakładu produkcji schodów drewnianych oraz zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego magazynu wyrobów gotowych na halę montażu.
13.11.2009 13:40 Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 446 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480 D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowie infratruktury technicznej w Twardogórze.
28.10.2009 14:09 GNO-7625-DŚ/08-Z-01/09 Wykonanie studni głębinowej dla wodociągu Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra
14.10.2009 11:50 Przebudowa i rozbudowa zakładu stolarskiego produkcji mebli o część magazynową, pomieszczenia socjalne i biurowe
09.10.2009 13:15 GNO-7625-DŚ/09/-Z-01/09 Budowa odcinka sieci łączącej wodociąg Twardogóra z wodociągiem Grabowno Wielkie
05.10.2009 12:40 GNO-7625-DŚ/07-PR-04/09 Budowa budynku usługowego branży gastronomiczno-hotelarskiej, budynku gospodarczego wraz z parkingiem oraz niezbędnymi instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej i drogowej
16.09.2009 12:47 GNO-7625-DŚ/06-Z-01/09 Budowa budynku w zakresie świadczenia usług: wulkanizacja, naprawa z wyważaniem i wymianą kół oraz myjnia ręczna samochodowa, jednostanowiskowa do samochodów osobowych.
21.07.2009 14:50 Zagospodarowanie terenów zielonych na cele parkowo-rekreacyjne wzdłuż rzeki Skorynia w mieście Twardogóra
26.06.2009 11:16 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosći Chełstów, Chełstówek, Drogoszowice, Sądrożyce, Sosnówka, Dąbrowa oraz budowa wodociągu w miejscowości Chełstów, gmina Twardogóra
23.06.2009 13:14 Projekt przebudowy (modernizacji) Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze
19.06.2009 08:46 Budowa suszarni komorowej oraz wiaty magazynowo-składowej i cyklonu odpylającego, na działce nr 240 w Sądrożycach
07.04.2009 00:46 Zmiana sposobu użytkownaia zakładu produkcyjnego, na zakład produkcji części meblowych i stoalrnię wraz z rozbudową o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną.