Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2014 09:55 Uchwała nr XLII.327.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Twardogóra projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie".
19.11.2014 09:52 Uchwała nr XLII.326.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
19.11.2014 09:50 Uchwała nr XLII.325.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w miejscowości Grabowno Wielkie i Goszcz.
19.11.2014 09:47 Uchwała nr XLII.324.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali - garaży.
19.11.2014 09:45 Uchwała nr XLII.323.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2015 rok.
19.11.2014 09:43 Uchwała nr XLII.322.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
19.11.2014 09:42 Uchwała nr XLII.321.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2015.
19.11.2014 09:39 Uchwała nr XLII.320.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
19.11.2014 09:34 Uchwała nr XLII.319.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
23.10.2014 08:16 Uchwała nr XLI.318.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
23.10.2014 08:15 Uchwała nr XLI.317.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2014
17.09.2014 10:48 Uchwała nr XL.316.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: nadania nazwy rondu położonemu w Twardogórze przy zbiegu ulic Wrocławskiej, Wielkopolskiej oraz ulicy Ratuszowej.
17.09.2014 10:46 Uchwała nr XL.315.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: nadania nazwy rondu położonemu w Twardogórze przy zbiegu ulic Wrocławskiej, Sosnowej oraz ulicy Trzebnickiej
17.09.2014 10:44 Uchwała nr XL.314.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: nadania nazwy rondu położonemu w Twardogórze przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, 1 Maja, Plac Targowy oraz ulicy Poznańskiej
17.09.2014 10:42 Uchwała nr XL.313.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/221/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.
17.09.2014 10:38 Uchwała nr XL.312.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Dąbrowa, gmina Twardogóra.
17.09.2014 10:36 Uchwała nr XL.311.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Twardogóra na lata 2014-2020"
17.09.2014 10:34 Uchwała nr XL.310.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Twardogóra.
17.09.2014 10:32 Uchwała nr XL.309.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zasad wypłacania zryczałtowanych diet sołtysom Gminy Twardogóra
17.09.2014 10:30 Uchwała nr XL.308.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
17.09.2014 10:07 Uchwała nr XL.307.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
20.08.2014 10:25 Uchwała nr XXXIX.306.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIV.281.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r.
20.08.2014 10:23 Uchwała nr XXXIX.305.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2014 r. do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego we Wrocławiu.
20.08.2014 09:49 Uchwała nr XXXIX.304.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
20.08.2014 09:34 Uchwała nr XXXIX.303.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014
16.07.2014 09:09 Uchwała nr XXXVIII.302.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Oleśnickiego
02.07.2014 12:25 Uchwała nr XXXVII.301.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2014 roku.
02.07.2014 12:23 Uchwała nr XXXVII.300.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2014 roku.
02.07.2014 12:22 Uchwała nr XXXVII.299.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2014 roku.
02.07.2014 12:15 Uchwała nr XXXVII.298.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
02.07.2014 11:55 Uchwała nr XXXVII.297.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
02.07.2014 11:52 Uchwała nr XXXVII.296.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
02.07.2014 11:45 Uchwała nr XXXVII.295.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
12.06.2014 08:40 Uchwała nr XXXVI.294.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Pawałowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
12.06.2014 08:35 Uchwała nr XXXVI.293.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami i lokalami.
12.06.2014 08:28 Uchwała nr XXXVI.292.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
12.06.2014 08:20 Uchwała nr XXXVI.291.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłków okresowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu w części lub całości.
12.06.2014 08:16 Uchwała nr XXXVI.290.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko".
12.06.2014 08:12 Uchwała nr XXXVI.289.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"
12.06.2014 08:07 Uchwała nr XXXVI.288.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
11.06.2014 14:21 Uchwała nr XXXVI.287.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014
30.04.2014 14:16 Uchwała nr XXXV.286.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII.29.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Twardogóra i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
30.04.2014 11:25 Uchwała nr XXXV.285.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
30.04.2014 11:22 Uchwała nr XXXV.284.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
13.03.2014 12:24 Uchwała nr XXXIV.283.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do organu wykonawczego - sołtysa sołectwa Gola Wielka
13.03.2014 12:15 Uchwała nr XXXIV.282.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
13.03.2014 12:04 Uchwała nr XXXIV.281.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Twardogóra w 2014 roku.
13.03.2014 11:26 Uchwała nr XXXIV.280.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra
13.03.2014 09:58 Uchwała nr XXXIV.279.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Twardogóra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
13.03.2014 09:55 Uchwała nr XXXIV.278.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
13.03.2014 09:50 Uchwała nr XXXIV.277.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.
12.02.2014 08:47 Uchwała nr XXXIII.276.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatku energetycznego.
12.02.2014 08:45 Uchwała nr XXXIII.275.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra.
12.02.2014 08:38 Uchwała nr XXXIII.274.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.02.2014 08:32 Uchwała nr XXXIII.273.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie.
12.02.2014 08:29 Uchwała nr XXXIII.272.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska miejskiego w Twardogórze.
12.02.2014 08:24 Uchwała nr XXXIII.271.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Twardogóra, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.02.2014 08:22 Uchwała nr XXXIII.270.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.
12.02.2014 08:15 Uchwała nr XXXIII.269.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Twardogóra.
11.02.2014 15:09 Uchwała nr XXXIII.268.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XI.52.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
11.02.2014 15:07 Uchwała nr XXXIII.267.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
11.02.2014 15:00 Uchwała nr XXXIII.266.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
11.02.2014 14:52 Uchwała nr XXXIII.265.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
10.02.2014 14:55 Uchwała nr XXXIII.264.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014
09.01.2014 13:43 Uchwała nr XXXII.263.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
09.01.2014 13:39 Uchwała nr XXXII.262.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Twardogóra
09.01.2014 13:38 Uchwała nr XXXII.261.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I-sze półrocze 2014 roku
09.01.2014 13:36 Uchwała nr XXXII.260.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I-sze półrocze 2014 roku
09.01.2014 13:34 Uchwała nr XXXII.259.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I-sze półrocze 2014 roku
09.01.2014 13:30 Uchwała nr XXXII.258.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2014 13:24 Uchwała nr XXXII.257.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania
09.01.2014 13:19 Uchwała nr XXXII.256.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2014 13:14 Uchwała nr XXXII.255.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
09.01.2014 13:10 Uchwała nr XXXII.254.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII.226.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie "Przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo"
09.01.2014 13:04 Uchwała nr XXXII.253.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
09.01.2014 13:02 Uchwała nr XXXII.252.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2014 rok.
09.01.2014 12:59 Uchwała nr XXXII.251.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013
09.01.2014 12:55 Uchwała nr XXXII.250.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
09.01.2014 12:52 Uchwała nr XXXII.249.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2014
09.01.2014 12:02 Uchwała nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
26.11.2013 08:23 Uchwała nr XXXI.247.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
26.11.2013 08:20 Uchwała nr XXXI.246.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.
30.10.2013 12:19 Uchwała nr XXX.245.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII.229.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
30.10.2013 12:15 Uchwała nr XXX.244.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Twardogórze.
30.10.2013 12:11 Uchwała nr XXX.243.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.
30.10.2013 12:06 Uchwała nr XXX.242.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
30.10.2013 11:28 Uchwała nr XXX.241.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
30.10.2013 11:26 Uchwała nr XXX.240.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2014.
30.10.2013 11:22 Uchwała nr XXX.239.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
30.10.2013 11:17 Uchwała nr XXX.238.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
08.10.2013 09:44 Uchwała nr XXIX.237.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.
24.09.2013 14:55 Uchwała nr XXVIII.236.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
24.09.2013 14:50 Uchwała nr XXVIII.235.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych.
24.09.2013 14:45 Uchwała nr XXVIII.234.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania.
24.09.2013 14:41 Uchwała nr XXVIII.233.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
24.09.2013 14:22 Uchwała nr XXVIII.232.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Twardogóra projektu pn. „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”
24.09.2013 14:15 Uchwała nr XXVIII.231.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI.149.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
24.09.2013 13:15 Uchwała nr XXVIII.230.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.52.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
24.09.2013 13:10 Uchwała nr XXVIII.229.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
24.09.2013 13:07 Uchwała nr XXVIII.228.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
24.09.2013 13:05 Uchwała nr XXVIII.227.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
24.09.2013 13:00 Uchwała nr XXVIII.226.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie „Przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w rondo.”
17.07.2013 10:34 Uchwała nr XXVII.225.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2013 roku.
17.07.2013 10:32 Uchwała nr XXVII.224.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2013 roku.
17.07.2013 10:30 Uchwała nr XXVII.223.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2013 roku.
17.07.2013 10:28 Uchwała nr XXVII.222.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze prowadzonego przez Gminę Twardogóra.
17.07.2013 10:12 Uchwała nr XXVII.221.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Twardogóra.
17.07.2013 10:10 Uchwała nr XXVII.220.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
17.07.2013 10:07 Uchwała nr XXVII.219.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
17.07.2013 10:04 Uchwała nr XXVII.218.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
17.07.2013 10:01 Uchwała nr XXVII.217.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
17.07.2013 09:59 Uchwała nr XXVII.216.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
17.07.2013 09:55 Uchwała nr XXVI.215.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
17.07.2013 09:52 Uchwała nr XXVI.214.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
17.07.2013 09:37 Uchwała nr XXVI.213.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo".
17.07.2013 09:31 Uchwała nr XXVI.212.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: utraty mocy obowiązujących uchwał Nr XXI.154.2012 z dnia 18 października 2012 r. oraz Nr XXIII.167.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Twardogórze.
17.07.2013 09:21 Uchwała nr XXVI.211.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: utraty mocy obowiązujących uchwał Nr XXI.153.2012 z dnia 18 października 2012 r. oraz Nr XXIII.166.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Twardogórze.
17.07.2013 09:20 Uchwała nr XXVI.210.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Gola Wielka.
17.07.2013 09:18 Uchwała nr XXVI.209.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do organu wykonawczego - sołtysa sołectwa Gola Wielka.
17.07.2013 09:16 Uchwała nr XXVI.208.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI.25.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
17.07.2013 09:12 Uchwała nr XXVI.207.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.
17.07.2013 09:10 Uchwała nr XXVI.206.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.
17.07.2013 09:09 Uchwała nr XXVI.205.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.
17.07.2013 09:07 Uchwała nr XXVI.204.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.
17.07.2013 09:06 Uchwała nr XXVI.203.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Adamskiego.
17.07.2013 09:03 Uchwała nr XXVI.202.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.
05.04.2013 09:19 Uchwała nr XXV.201.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2012 rok.
05.04.2013 09:17 Uchwała nr XXV.200.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2012 rok.
05.04.2013 09:15 Uchwała nr XXV.199.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2012 rok.
05.04.2013 09:13 Uchwała nr XXV.198.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełstów na lata 2008-2015.
05.04.2013 09:08 Uchwała nr XXV.197.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełstówek na lata 2013-2020.
05.04.2013 09:05 Uchwała nr XXV.196.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Twardogóra w 2013 roku.
05.04.2013 09:03 Uchwała nr XXV.195.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu jej składania.
05.04.2013 09:01 Uchwała nr XXV.194.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Twardogóra na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
05.04.2013 08:59 Uchwała nr XXV.193.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
05.04.2013 08:56 Uchwała nr XXV.192.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
05.04.2013 08:53 Uchwała nr XXV.191.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Twardogóra.
05.04.2013 08:48 Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
05.04.2013 08:44 Uchwała nr XXV.189.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.04.2013 08:37 Uchwała nr XXV.188.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo".
19.02.2013 09:49 Uchwała nr XXIV.187.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXIX/265/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2010 roku.
19.02.2013 09:47 Uchwała nr XXIV.186.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
19.02.2013 09:41 Uchwała nr XXIV.185.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez gminę Twardogóra.
19.02.2013 09:34 Uchwała nr XXIV.184.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Twardogóra.
19.02.2013 09:23 Uchwała nr XXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
19.02.2013 09:19 Uchwała nr XXIV.182.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
19.02.2013 09:18 Uchwała nr XXIV.181.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II"
19.02.2013 09:15 Uchwała nr XXIV.180.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I"
19.02.2013 09:08 Uchwała nr XXIV.179.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"
08.01.2013 11:42 Uchwała nr XXIII.178.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

1 2 3 następna