Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2019 09:13 Paweł Czuliński - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe
10.01.2019 14:59 Ryszard Gąsior - oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
18.10.2018 13:07 Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018
31.08.2018 12:40 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:38 Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:25 Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:17 Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:04 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:03 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 12:01 Małgorzata Michałowska - oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy
31.08.2018 11:59 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2017
31.08.2018 11:38 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2017
26.06.2018 15:16 Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2017
26.07.2017 09:18 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2016
26.07.2017 09:09 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2016
26.07.2017 09:05 Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:23 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:21 Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:20 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:18 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
24.07.2017 15:13 Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
20.06.2017 07:43 Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
20.12.2016 08:50 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
20.12.2016 08:48 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2015
30.06.2016 09:18 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 09:13 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 09:09 Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 09:03 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 08:40 Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 08:28 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 08:12 Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2015
30.06.2016 08:06 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2015
24.06.2016 13:51 Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2015
16.07.2015 09:03 Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:02 Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 09:01 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 08:59 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 08:57 Małgorzata Michałowska - Kierownik referatu Obsługi Finansowej Szkół - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 08:48 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 08:44 Anna Humeniuk - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi sekretariatu - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 08:38 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - oświadczenie majątkowe za rok 2014
16.07.2015 08:35 Sylwia Dulik - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2014
12.02.2015 08:07 Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014
28.01.2015 11:55 Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2014 w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza
03.12.2014 08:17 Dulik Sylwia - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
27.11.2014 12:57 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2013
27.11.2014 12:55 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2013
15.10.2014 09:13 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014
14.07.2014 09:43 Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 09:41 Małgorzata Michałowska - Kierownik referatu Obsługi Finansowej Szkół - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 09:39 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 09:38 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 09:36 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 09:35 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2013
14.07.2014 09:33 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2013
03.06.2014 12:45 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2013
15.07.2013 15:08 Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 15:04 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 15:03 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 15:02 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 14:58 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 14:56 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 14:54 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2012
15.07.2013 14:48 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2012 w/z z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora ZGKiM w Twardogórze.
31.05.2013 08:22 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2012
12.03.2013 09:47 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2012 w/z z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora ZGKiM na czas zastępstwa
05.07.2012 14:22 Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 14:20 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 14:16 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 14:11 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 14:05 Krystyna Sulimka - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 14:00 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 13:52 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2011
05.07.2012 13:00 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2011
28.06.2012 12:11 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2011
11.07.2011 14:13 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 14:11 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 14:07 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 14:04 Krystyna Sulimka - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 13:59 Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 13:57 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 13:54 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.07.2011 13:51 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2010
14.06.2011 07:56 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2010
11.02.2011 12:33 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
11.02.2011 12:30 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
11.02.2011 12:23 Krystyna Sulimka - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
11.02.2011 12:16 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
11.02.2011 12:05 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
11.02.2011 11:43 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
11.02.2011 11:28 Jan Bernacki - oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
03.01.2011 12:16 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2009
06.10.2010 15:04 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
13.07.2010 08:54 Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2009
13.07.2010 08:52 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2009
13.07.2010 08:51 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2009
13.07.2010 08:50 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2009
13.07.2010 08:47 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2009
13.07.2010 08:45 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2009
13.07.2010 08:41 Krystyna Sulimka - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - oświadczenie majątkowe za rok 2009
08.06.2010 11:55 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2009
23.04.2010 08:30 Małgorzata Michałowska - Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy - oświadczenie majątkowe w związku z upoważnieniem Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych
06.07.2009 09:05 Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2008
06.07.2009 12:22 Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2008
06.07.2009 12:25 Janina Czekajło - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2008
06.07.2009 12:26 Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2008
06.07.2009 12:20 Aleksander Król - Kierownik referatu infrastruktury technicznej - oświadczenie majątkowe za rok 2008
06.07.2009 12:33 Anna Olek - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2008
06.07.2009 12:29 Anna Humeniuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za rok 2008
08.07.2009 11:59 Krystyna Sulimka - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej - oświadczenie majątkowe za rok 2008
11.02.2009 13:01 Aleksander Król - kierownik referatu infrastruktury technicznej
24.11.2008 11:05 Jan Dżugaj - burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
25.09.2008 12:11 Izabela Kłosowska - skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra
14.07.2008 14:08 Wioletta Cijka - p.o. główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
14.07.2008 10:10 Jan Bernacki - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
14.07.2008 10:05 Czekajło Janina - Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra
14.07.2008 10:04 Anna Humeniuk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
14.07.2008 09:59 Henryk Lisek - skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra
14.07.2008 09:57 Anna Olek - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
14.07.2008 09:50 Krystyna Sulimka - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej