Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2011 07:48 Rozbudowa Fabryki Mebli BODZIO w Goszczu
24.08.2011 12:14 Budowa zakładu przerobu drewna
17.06.2011 13:09 Budowa budynku usługowego - sklep z częściami samochodowymi oraz warsztat obsługi pojazdów mechanicznych.
10.06.2011 11:49 Zalesienie gruntu rolnego użytkowanego rolniczo w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 realizowanego na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 264/8 obręb Grabowno Małe, gm. Twardogóra
28.04.2011 10:15 Budowa drogi dojazdowej do stawów rybackich w miejscowości Drogoszowice, długości ok 760 mb.
28.04.2011 10:10 Budowa drogi dojazdowej do stawów rybackich w miejscowości Drogoszowice, długości ok 700 mb.
22.04.2011 08:08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Zalesienie gruntu rolnego użytkowanego rolniczo w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 realizowanego na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 264/8 obręb Grabowno Małe, gm. Twardogóra"
18.04.2011 11:07 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części Gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów.
01.04.2011 13:47 Przebudowa drogi gminnej nr 120298D relacji Olszówka - Trzy Chałupy wraz z budową zjazdów na posesje, gm. Twardogóra
24.01.2011 13:58 Przebudowa drogi gminnej nr 120297 D w miejscowości Olszówka, gm. Twardogóra