Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2020 10:21 Uchwała nr VII/22/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy Twardogóra przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Twardogórze nr XIX.149.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
31.01.2020 09:43 Uchwała nr VII/3/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra oraz uchwale budżetowej na rok 2020 Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVII.126.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
22.02.2019 14:57 Uchwała nr XIV/98/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Twardogóry projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Twardogóra na rok 2019
22.02.2019 14:48 Uchwała nr XIV/97/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Twardogóra przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
10.01.2019 10:29 SO.WR.XIV.0010.1.2019 Uchwała nr XIV/1/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2023 oraz uchwale budżetowej na rok 2019 Rady Miejskiej w Twardogórze nr II.11.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
20.04.2018 13:05 SO. WR.X1V.0010.5.2018 Uchwała nr XIV/5/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
30.01.2018 12:22 SO.WR.N.0010.24.2018 Uchwała nr IV/24/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXXIV.377.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra oraz w uchwale Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXXIV.376.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
30.01.2018 12:03 SO.WR.IV.0010.23.2018 Uchwała nr IV/23/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXXIV.376.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
16.05.2017 09:37 Uchwała nr IV/89/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
04.01.2017 12:35 Uchwała nr IV/229/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Twardogóra przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017
04.01.2017 12:04 SO.WR.IV.0010.228.2016 Uchwała nr IV/228/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
04.01.2017 11:59 SO.WR.IV.0010.227.2016 Uchwała nr IV/227/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Twardogóra na rok 2017
15.09.2016 07:58 SO.WR.IV.0010.146.2016 Uchwała Nr IV/146/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 sierpnia 2016 r.
08.06.2016 12:43 SO.WR.IV.0010.78.2016 Uchwała Nr IV/78/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 kwietnia 2016 r.
11.01.2016 08:47 Uchwała Nr IV/271/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2015 r.
11.01.2016 08:33 Uchwała Nr IV/270/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2015 r.
22.04.2015 09:29 SO.WR.IV.0010.84.2015 Uchwała Nr IV/84/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 kwietnia 2015 r.
22.12.2014 08:48 WIAS-WR-0135-560/14 Uchwała Nr IV/278/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 grudnia 2014 roku.
28.01.2014 09:27 Uchwała Nr IV/17/2014 Uchwała Nr IV/17/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 stycznia 2014 roku
21.12.2013 18:16 Uchwała Nr IV/246/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2013 roku
21.12.2013 18:14 Uchwała Nr IV/245/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2013 roku
13.02.2013 12:15 Uchwała Nr IV/44/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 roku
13.02.2013 12:13 Uchwała Nr IV/43/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 roku
27.12.2012 11:43 Uchwała Nr IV/313/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 grudnia 2012 roku
11.09.2012 12:23 Uchwała Nr IV/190/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 września 2012 roku
31.05.2012 12:30 Uchwała Nr IV/130/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 maja 2012 roku
31.05.2012 12:25 Uchwała Nr IV/91/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 roku
03.02.2012 12:49 Uchwała Nr IV/14/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 26 stycznia 2012
04.02.2011 14:57 Uchwała Nr IV/7/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 31 stycznia 2011
04.02.2011 14:50 Uchwała Nr IV/6/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 31 stycznia 2011
04.02.2011 14:43 Uchwała Nr IV/280/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2010 roku
04.02.2011 14:38 Uchwała Nr IV/278/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2010 roku
04.02.2011 14:30 Uchwała Nr IV/277/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2010 roku