Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2017 11:38 Zarządzenie Nr 56.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2014 rok
28.01.2016 07:39 Uchwała nr XXXII.249.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2014
27.05.2015 10:08 Zarządzenie nr 102.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie: podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok.
16.09.2014 14:24 Zarządzenie Nr 872.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2014 roku.
16.09.2014 14:22 Zarządzenie Nr 871.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za I półrocze 2014 roku.
16.09.2014 14:15 Zarządzenie Nr 870.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2014 roku
19.09.2013 14:36 Harmonogram prac nad budżetem Gminy Twardogóra na rok 2014