Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2018 09:24 Zarządzenie nr 750.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok.
21.05.2018 14:27 FNP.3035.4.2018.IK Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
02.05.2018 11:45 Zarządzenie nr 725.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok
02.05.2018 11:43 Zarządzenie nr 724.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017 rok
30.08.2017 15:12 Zarządzenie nr 607.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2017 roku
30.08.2017 15:06 Zarządzenie nr 606.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra za I półrocze 2017 roku
30.08.2017 14:57 Zarządzenie nr 605.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloteniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2017 roku
20.01.2017 09:48 Uchwała Nr XXIII.241.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017
22.09.2016 11:14 Harmonogram prac na budżetem Gminy Twardogóra na rok 2017