Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2018 09:49 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
25.10.2018 09:40 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
18.10.2018 15:18 Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
17.10.2018 12:06 Informacje OKW - składy komisji
09.10.2018 08:25 Uchwała Nr XXXVI.410.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
09.10.2018 08:25 Uchwała Nr XXXVI.411.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Twardogóra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
04.10.2018 13:34 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 13:32 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Twardogórze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 08:11 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 13:05 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej
28.09.2018 09:21 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 28 września 2018 roku o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych
26.09.2018 09:55 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 26 września 2018 roku w związku z zarejestrowaniem wszystkich kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
26.09.2018 09:47 ZDP-DT.710.139.2018.BD Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sprawie umieszczania plakatów, reklam i banerów wyborczych w pasie drogowym
25.09.2018 14:33 Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r.
24.09.2018 11:53 Informacja Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra / Urzędnika Wyborczego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
19.09.2018 07:44 Informacja z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatur do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
18.09.2018 10:14 Numery kontaktowe
11.09.2018 15:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 września 2018 roku
11.09.2018 08:50 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 10 września 2018 roku
10.09.2018 13:41 Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
10.09.2018 09:14 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
28.08.2018 09:49 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
28.08.2018 09:46 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
21.08.2018 11:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych
21.08.2018 11:22 Zarządzenie nr 787.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
16.08.2018 10:38 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
16.08.2018 10:25 Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
16.02.2018 08:36 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w spr. podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w spr. ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i gmin w Województwie Dolnośląskim