Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2018 07:44 Informacja z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatur do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
18.09.2018 10:14 Numery kontaktowe
11.09.2018 15:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 września 2018 roku
11.09.2018 08:50 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 10 września 2018 roku
10.09.2018 13:41 Informacja w sprawie pełnienia dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Twardogóra
10.09.2018 09:14 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
28.08.2018 09:49 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
28.08.2018 09:46 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
21.08.2018 11:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych
21.08.2018 11:22 Zarządzenie nr 787.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
16.08.2018 10:38 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
16.08.2018 10:25 Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
16.02.2018 08:36 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w spr. podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w spr. ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i gmin w Województwie Dolnośląskim