Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2019 11:57 Uchwała Nr IV.24.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX.34 1.20 17 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
10.01.2019 11:56 Uchwała Nr IV.23.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 - 2023
10.01.2019 11:55 Uchwała Nr IV.22.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2019
10.01.2019 11:54 Uchwała Nr IV.21.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2018 - 2023
10.01.2019 11:52 Uchwała Nr IV.20.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
10.01.2019 11:51 Uchwała Nr IV.19.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2019 rok
10.01.2019 11:50 Uchwała Nr IV.18.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
10.01.2019 11:42 Uchwała Nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
13.12.2018 14:07 Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
13.12.2018 14:03 Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
13.12.2018 14:00 Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
13.12.2018 13:56 Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
13.12.2018 13:54 Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
13.12.2018 13:51 Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019
13.12.2018 13:48 Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
13.12.2018 13:41 Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
13.12.2018 12:56 Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
13.12.2018 11:46 Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
13.12.2018 11:43 Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
13.12.2018 11:37 Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
13.12.2018 11:32 Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
13.12.2018 11:04 Uchwała Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania
21.11.2018 09:12 Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze
21.11.2018 09:08 Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze