Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2014 14:59 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Twardogóra sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Twardogórze
18.11.2014 14:53 Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Twardogórze sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Twardogórze
17.11.2014 10:57 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 17 listopada 2014 roku.
04.11.2014 08:51 Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Twardogóra z określeniem pełnionych funkcji
27.10.2014 15:03 Uchwała Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
24.10.2014 08:06 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 07:54 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 22 pażdziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Twardogórze w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
22.10.2014 15:15 928.2014 Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów - Zarządzenie Nr 928.2014 z 17 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 880.2014 r. z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
21.10.2014 08:32 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 20 października 2014 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
21.10.2014 08:30 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 20 października 2014 roku w sprawie losowania składu obwodowych komisji wyborczych
14.10.2014 08:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 9 października 2014 roku
08.10.2014 14:56 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
25.09.2014 12:59 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze z dnia 25 września 2014 roku
24.09.2014 11:04 Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze
04.09.2014 14:26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września 2014 roku o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze.
03.09.2014 10:14 Zarządzenie Nr 880.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
27.08.2014 14:47 Kalendarz wyborczy - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
20.03.2014 14:23 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.
20.03.2014 14:20 Uchwała nr XIX.123.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
28.05.2012 09:14 Uchwała nr XVIII.118.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: podziału miasta i gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.