Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2016 14:39 Zarządzenie nr 390.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok.
17.05.2016 09:35 Zarządzenie Nr 338.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za 2015 rok.
17.05.2016 09:25 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2015 rok
26.01.2016 16:23 Uchwała nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2015
25.08.2015 09:23 Zarządzenie nr 156.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2015 roku.
25.08.2015 09:18 Zarządzenie nr 155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za I półrocze 2015 roku
25.08.2015 09:09 Zarządzenie nr 154.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2015 roku.
16.09.2014 12:43 Harmonogram prac nad budżetem Gminy Twardogóra na rok 2015